Det er et fenomen som jeg er blitt oppmerksom på. Mange kjendiser rekker tunge og blunker med øyet mens de blir tatt bilde av eller blir filmet. Ofte lager de også symboler med fingrene. Til og med er det laget emoji’s som gjør dette. Er dette bare helt uskyldig eller ligger det noe bak? Jeg hadde nok ikke tenkt så mye på det om det ikke hadde vært for noen Bibelvers jeg har lest. Jeg begynte å se litt på dette og jeg er blitt overbevist om at det ligger en demonisk ånd bak som ønsker å håne Gud og Hans barn.

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.(Efeserne 6:11-12)

Hvorfor gjør mennesker dette?

Dersom du går og ser på fotosamlingen din, hvor mange bilder finner du av deg selv der du gjør dette Øye1? (Forhåpentligvis ingen)

La oss nå se på noen av dine favorittkjendiser. Hvorfor finnes det så mange bilder av kjente personer som lager denne grimasen til oss. Har du en fornuftig forklaring på det?

Øye2

Men kom hit, dere barn av trollkvinnen, dere yngel av horkar og horkvinne! Hvem er det dere lukker munnen opp imot og rekker tunge til? Er dere ikke selv overtredelsens yngel, løgnens avkom? (Jesaja 57:3-4 NB)

La ikke dem som uten grunn er mine fiender, glede seg over meg. La ikke dem som hater meg uten årsak, blunke med øyet. For de taler ikke fred, men tenker ut svik mot de stille i landet. De lukker sin munn vidt opp mot meg og sier: Ha-ha! våre øyne har sett det! (Salme 35:19-21 NB)

En niding, en ugjerningsmann er den som går omkring med en falsk munn. Han blunker med øynene, han skraper med føttene, han gjør tegn med fingrene. Han har svik i sitt hjerte. Alltid tenker han ut onde ting og får i gang tretter. (Ordspråkene 6:12-14 NB)

I denne videoen tar Jonathan Kleck oss inn i dybden på dette fenomenet:

Innenfor de hedenske religionene går dette fenomenet igjen. Det er en gjenganger i alle kulturer og falske religioner, som fokuserer på åndeverdenen. Gudebilder, statuer, totempæler blir fremstilt med tungen stikkende ut. Prester og trollmenn opptrer ofte med demoniske masker og sminke der de lar tungen stikke ut. Man kan jo undres på hvorfor så mange kjente personer tar etter dem og bruker samme uttrykk. Motesak eller ønsker de å vise hvilken gud de tilhører? Eller bare bruker Satan dem, uten at de er klar over det, til å vise at han er tilstede i verden, eller kunngjør han med dette at han er tilstede i deres arbeid, kunst, musikk, tenkning, vitenskap, politikk, etc. etc.?

Når mennesker blunker med øyet og stikker ut tungen, er det en form for hån mot Den Hellige Ånd. Sjekk også ut hvor mange rare symboler de former med hender og fingre. Etter å ha blitt oppmerksom på dette fenomenet vil du bli overrasket hvor utbredt det er i kjendisverden.

øye7

Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter. (Efeserne 4:18 NB)

Disse fremmede er blant oss idag. Hjertene til de som ikke har Kristi lys i seg er kontinuerlig satt på ugudelighet, fordi de ikke har sann kjærlighet, Kristi kjærlighet i seg. Dette fenomenet finnes overalt rundt oss. Den eneste grunnen til at du ikke har lagt merke til det er at du ikke har sett hva Skriften sier. Skriften viser oss hvordan vi skal avsløre den hånende demoniske ånden som samfunnet vårt er fylt med. Skriften viser oss at vi kan kjenne igjen denne ånden når den blunker, rekker tunge og viser tegn med fingrene til oss. Nå som du er blitt gjort oppmerksom på fenomenet vil du se at det dukker opp overalt.

De fremmede er ikke bare kjendiser, men også helt vanlige mennesker som er blitt fremmedgjort fra et liv ledet av Den Allmektige Himmelske Far, Herre og Gud, Jesus Kristus. Når mennesker utfører disse grimasene, er det ikke sikkert at de bevisst gjør dette for å håne Gud og kristne. Nei, den demoniske ånden bruker «fremmede» mennesker til sin hån. Den gjør det for å vise troende mennesker, som vet hva Bibelen sier om fenomenet, at mørkets krefter er tilstede overalt. Denne ånden ønsker å skremme og lage uhygge, men også å lokke oss ut i fristelse. Den vil forføre og vise kristne at den lykkes med dette ved å til stadighet vise oss de tegnene som Bibelen beskriver.

De fremmede jager deg gjennom synd. De er ute etter lyset ditt, din sjel og din samvittighet. De er overtredelsens yngel, løgnens avkom.

Selv om mørkets krefter ønsker å vise seg ved å håne oss slik Bibelen beskriver, skal vi ikke bekymre oss eller la oss narre. Vi tilhører Seierherren! Ondskapen har tapt! Da Jesus vant seier over Satan og Hans åndehær ved sin død på korset reiste Han også bort og prekte for åndene som var i varetekt.. (1.Peter 3:19 NB) Han viste seg triumferende som Seierherre over mørkets krefter! Så når verden håner oss kan vi med frimodighet rope ut:

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? (Romerne 8:31 NB)