Det er i prinsipp 3 muligheter å velge mellom for kristne:

Ung jord kreasjonisme, gammeljord kreasjonisme basert på Intelligent Design, og kristendarwinisme. Hovedhensikten med denne artikkelen er å argumentere mot et evolusjonistisk syn på livet. (Kreasjonisme betyr at man tror på skapelse).

«Evolusjon» er det første mange studenter nevner som årsak til at de forlater den kristne tro.

De viktigste mekanismer i evolusjonen er mutasjoner og naturlig seleksjon.

Mutasjoner endrer den informasjon som finnes i DNA. Mutasjoner er som en trykkfeil. Den rette mening tapes. Det kan være dødelig, føre til sykdommer eller gi misdannelser. Vi kjenner ikke til mutasjoner som legger grunnlaget for utviklingen av en ny dyreart.

Vi kristne bør være ytterst tilbakeholdende
med å uttrykke at Gud har brukt
mutasjoner siden de vesentlig er sykdomsfremkallende.
Da har jo Gud
direkte skylden for lidelser og plager.

kjell_tveter_tanker_om_opprinnelsen

Toppmedisineren Kjell J. Tveters bøker er den største gave det siste hundre år, til den norske kristenhet, når det gjelder trosforsvar eller apologetikk. Kjell J. Tveter er professor emeritus fra Ullevål Sykehus. Han underviste våre leger i 20 år.

Kristne må ikke rømme fra den nye debatten. Les argumentasjonen som Kjell J. Tveter her deler med oss og se at det bibelske syn på skapelsen står sterkere enn du tror:

kulturavisa-med-kjell-tveter

(Dette er et bilag til avisen NorgeIdag som avisen har til utdeling. Kontakt avisen for å få bilaget til utdeling til venner og kjente – og klassesett til lærere og elever. Vedlagt innlegg i pdf-fil kan også kopieres og deles.)