I Åpenbaringsboken dikterer Jesus sju brev til apostelen Johannes. I Åpenbaringsboken 3:11 ser vi at Jesus beskriver seg som «han som har de sju Guds ånder». I kapittel 4 i Åpenbaringsboken blir Johannes, som er kalt opp til Himmelen av Gud, gitt adgang til å se Guds trone. I dette rommet var det sju fakler som Johannes beskriver som «Det er de sju Guds ånder.» (Johannes Åpenbaring 4:5 King James og NB 88). Men hva/hvem er disse sju åndene? Det er her det er viktig å huske Guds egen instruksjon på hvordan vi skal studere Bibelen:

…det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. (1.Korinter 2:10-14)

Les videre om hva/hvem Guds sju ånder er:

De sju Guds ånder – en bibelsk studie