Synd separer oss fra Gud

Til

Flekkerøy Menighet/Kirke                                                                  

Flekkerøy Misjonsmenighet

Flekkerøy Bedehusforsamling

Vi lever i en tid der det er blitt mer og mer vanskelig å vite hvem som forkynner Guds Ord slik det er gitt oss i Bibelen. Bibelens lære og autoritet må i større og større grad vike for menneskers meninger og synsinger som er preget av tidsånden, og Bibelen blir knapt referert til i debatter fra den liberale teologien. Jeg har postet en artikkel om Bibelens lære om homofili Homofilidebatten – skal synd virkelig velsignes? på min blogg www.bibelogtro.wordpress.com som er blitt delt mer enn 100 ganger på facebook og nærmere 1000 mennesker har lest den til nå. Mange kristne ønsker å vite hva de forskjellige menighetene/forsamlingene mener om temaet. Dette er en rett vi har, da menighetens/forsamlingens ledere, prester, pastorer er våre hyrder som skal følge Guds Ord og lede oss på veien som leder oss til frelse og evig liv. Salme 119:105 forteller oss hvor viktig Guds Ord er:

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.

Mine spørsmål til Flekkerøyas tre menigheter/forsamlinger finner dere i vedlegget. Jeg ber om tydelige svar så fort det lar seg gjøre. Jeg ønsker en bibelsk begrunnelse på meninger som er i konflikt med min artikkel. Jeg har alltid blitt lært opp til å sjekke forkynnelse og lære opp mot det som står skrevet i Guds Ord, Bibelen. Dersom dere ikke finner bibelsk begrunnelse for menighetens/forsamlingens syn på saken, ber jeg dere være ærlig på det og begrunne hvorfor dette «trumfer» de Bibelversene jeg har referert til. Jeg vil også be om tilbakemelding på om menigheten/forsamlingen akter å svare eller ikke. Vedlegget med spørsmål er blitt postet på min blogg og jeg ønsker å legge ut deres svar på www.bibelogtro.wordpress.com slik at Flekkerøyas innbyggere har en mulighet til å se hva hyrdene i våre menigheter/forsamlinger mener om dette.

Mvh

Richard Tørressen

www.bibelogtro.wordpress.com

Personer fra alle tre forsamlingene som støtter opp om dette brevet og dets spørsmål:

(Personene har jeg valgt å holde anonyme på denne bloggen)

Her kan dere lese vedlegget med spørsmål til menighetene/forsamlingene:

Det er vår tur nå