Misjonsforbundet

Her finner du svaret fra Pastor Siri Iversen i Flekkerøy Misjonsmenighet på mine spørsmål til forsamlingene/menighetene om homofilidebatten:

Mail fra pastor Siri Iversen i Flekkerøy Misjonsmenighet:

Hallo der!

Jeg sender deg her de retningslinjer som Misjonsforbundet sentralt har anbefalt sine menigheter. Dette dokumentet har vi i oppstartsgruppen (vi som starter Flekkerøy Misjonsmenighet) enda ikke drøftet i sin helhet (formelt sett er vi ikke en selvstendig menighet enda, det blir vi ila mai/juni).Men jeg stiller meg bak disse retningslinjene – så langt jeg «ser» per i dag.

Retningslinjer-homofili-_Behandlet-PMR-2004 Misjonsforbundet

Jeg har brukt «svar alle» tasten – så dere andre kan se hva jeg har skrevet.Med ønske om Guds gode velsignelse over både bedehusforsamlingen og Flekkerøy menighet.

Siri Iversen (for det som skal bli) Flekkerøy Misjonsmenighet

Min svar-mail til Pastor Siri Iversen:

Hei Siri!

Takk for svar! Skal sette meg ned og lese igjennom retningslinjene nøye. Jeg hadde håpet at jeg kunne få litt mer direkte svar knyttet opp til mine spørsmål, men respekterer og forstår at menigheten ikke er blitt en selvstendig menighet enda. Jeg er interessert i å få forsamlingens/ditt svar når tiden er inne. For meg personlig dreier ikke dette spørsmålet seg kun om homofili, men om synd skal aksepteres og velsignes og ufarliggjøres. Homofili må ikke ufarliggjøres ved å si at det ikke er verre enn annen synd. Synd er synd og holder oss adskilt fra Gud. Eneste redningen er å ta imot troen på Jesus og deretter vende om/snu fra sitt syndige liv. Med ønske om å lede flest mulig mennesker til frelse og et evig liv sammen med Jesus Kristus! -Richard

Min kommentar:

Jeg respekterer at menigheten ikke har «satt seg» enda. Skulle allikevel ønske at Pastor Siri Iversen kunne svart meg på sitt personlige syn og ikke «gjemme» seg bak et skriveri på mange ti-talls sider som «prøver» å forklare Misjonsforbundets syn på saken. Etter min mening prøver Misjonsforbundet å «forklare» og ufarliggjøre homofili med diverse tolkninger og historiske henvisninger. Dette minner mer om å forklare homofili opp mot tidsånden og kulturer enn å forkynne Bibelens klare budskap om at homofili er synd. Les spesielt kapittel 7 og se hvordan menigheten bør forholde seg til homofile/homofili. Dette er klare retningslinjer som ligger tett opp til hva jeg tror Bibelen lærer oss. Personlig er jeg lite imponert over Misjonsforbundets måte å nærme seg sakens kjerne på, selv om jeg finner flere elementer jeg er enig i. Skulle personlig ønske en sterkere fordømmelse av synden, samtidig som den som lever i synd skal forstå at han/hun er elsket og alltid velkommen i menigheten, og dersom han/hun vender om kan de ta del i troens fellesskap. En homofil som har vendt om og ikke lever i et homofilt samliv trenger ikke kalle seg en homofil lenger, men en frelst synder. En tyv som har møtt Jesus fortsetter jo ikke å kalle seg en tyv etter at han har tatt avstand fra sitt «gamle» liv. Oppfordrer alle til å lese retningslinjene og gjøre seg kjent med Misjonsforbundets retningslinjer om homofili. 

Pastor Siri Iversen stiller seg bak Misjonsforbundet retningslinjer i kapittel 7 og det er jeg veldig glad for. Dette viser at på dette tidspunkt har Flekkerøy Misjonsmenighet i denne debatten et syn som behandler homofili som synd, samtidig som de tar vare på synderen/mennesket på en god måte.