Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Hebr. 12:15

Igjen og igjen må vi minne hverandre på hvor viktig det er å ha omsorg for våre trossøsken. Denne omsorgen kan komme til uttrykk på mange måter og i mange forskjellige sammenhenger. En av omsorgsoppgavene vi har fått er denne: Se til at ingen går bort fra Guds nåde!

 Dette er viktigere enn noen gang. Vi opplever at vranglæren har fått fotfeste i DNK, og blant enkelte trossøsken, i og med at Guds gode skaperordning, ekteskapet, en pakt mellom én mann og én kvinne er forkastet og likestilt med et såkalt likekjønnet «ekteskap», stikk i strid med Guds Ord. Vi lever i en tid med mye forførelse i vårt land og i den vestlige verden.

Det er alvorlige og tankevekkende ord vi leser i Hebreerne:

 Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Se til at ingen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte førstefødselsretten sin for et eneste måltid mat. Dere vet jo at han senere ble avvist da han ønsket å få velsignelsen. Det var ikke mulig å vende om, enda han ba med tårer. Hebr. 12:15-17

 Det er ingen tvil om at DNK har latt en bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Det er dette Gud i Bibelen mangfoldige ganger advarer oss mot gjennom profeter, apostler og ikke minst av Jesus selv: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» Matt. 16:6

 Les også: Pass dere for Saddukeernes lære

 Det er interessant å legge merke til at forfatteren(e) av Hebreerne går rett på ulydighet mot det 6. bud i advarselen mot å la vranglæren få vokse. Det finnes ingen tvil (Dersom du mener det finnes tvil, så hvor i Bibelen finnes i tilfelle den tvilen? Bruk gjerne kommentarfeltet.) om at vedtaket om å likestille et heterofilt ekteskap med et homofilt «ekteskap» er en bitter rot som volder skade så mange blir forgiftet. All seksuell aktivitet utenom ekteskapet, som er mellom én mann og én kvinne, er et brudd på det 6. bud. Derfor er homoseksuell aktivitet i et likekjønnet «ekteskap» å regne som hor.

Dette vet alle at Bibelen forkynner. Har enda ikke hørt om en eneste person som leser eller har lest i Bibelen at de er uenig i det. Utfordringen er at noen av disse mener at dette ikke bør tas hensyn til. Man mener det hørte fortiden til eller at andre bibelvers trumfer denne læren. Man mener gjerne at dette er mennesketanker og ikke Guds.

Det er problematisk å forkaste Guds Ord, fordi Guds Ord lar seg ikke forkaste. Guds Ord står fast, uforanderlig, til evig tid: I evighet, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Sal 119:89. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Mark 13:31

 Når vi kommer til tro på Jesus Kristus og legger våre liv i Hans hender, blir vi det som kalles å bli født på ny. Da får vi Den Hellige Ånd som gave, og Han flytter inn i vårt sinn. Han vitner om Jesus og hjelper oss å leve etter Herrens vilje idet Han legger Herrens lovbud i våre hjerter og skriver dem i våre sinn:

 For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han: Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Og så: Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Hebr. 10:14-17

For noen fantastiske vers vi leser her! For en utrolig gave! Våre synder er tatt bort i troen på Jesus Kristus, som gav seg selv som offer våre synder én gang for alle. Alt sammen ufortjent og av bare nåde får vi del i frelsen og det evige liv sammen med Herren! Vi har fått åpenbart Sannheten gjennom Guds Ord i Bibelen og i tillegg har han plantet sin vilje i våre hjerter.

Det som skjer blant våre trossøsken er at mange beveger seg bort fra Guds nåde enten ved at man opererer som forfører (Mark 18.6-7) eller at man lar seg forføre. Derfor blir det så alvorlig når vi leser videre i brevet til Hebreerne, særlig med tanke på det som nå har fått fotfeste i DNK:

 Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot. Hebr. 10:26-27

 Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Hebr. 3:13

 Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Hebr. 3:12-14

Vi bør ta til oss dette og vise omsorg for hverandre ved å dele Guds Ord, fordi det finnes bare en vei til frelse og det er å ta sin tilflukt i troen på Jesus, som er Gud og som er Ordet, (Joh. 1:1 og 14) og ved å holde Hans bud viser vi at vi elsker Ham. (Joh. 14:15, 21 og 23-24)

Richard Tørressen (publisert i 32. utgave 12.aug 2016 Norge IDAG)