Felles høringssvar på høring om Liturgi for par av samme kjønn: (Frist: 7. september).

«Bibelen lærer at ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og én kvinne. Kirkemøtets vedtak om å innføre ekteskap for personer av samme kjønn er derfor klart i strid med Bibelen.

Verken biskoper eller kirkemøter har mandat til å omdefinere ekteskapet. Hvis de allikevel gjør det, blir resultatet at Den norske kirke tilpasser seg en populistisk og ubibelsk lære om familie og barn, kjønn og foreldreskap.

Kirken tar på denne måten avstand fra Bibelens Gud. Det er dramatisk.

Vi er grunnleggende uenige i Kirkemøtets vedtak. Vi ønsker med vår underskrift å markere dette. Samtidig vil vi oppfordre kirkens ledelse til å ta inn over seg alvoret i situasjonen og å revurdere vedtaket. Det er svært mye som står på spill».

En trenger heller ikke være medlem i Den norske kirke, i og med at dette vil få konsekvenser for alle kirkesamfunn og hele vårt folk. Når man skriver under må det oppgis når man eventuelt meldte seg ut av Den norske kirke eller hvilket kirkesamfunn man tilhører.

 

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsliturgien, som er tilpasset likekjønnede par, er nå utarbeidet og vil bli lagt ut til høring fra 16. juni til 8. september. I forslaget er det presten som skal velge hvilken liturgi som skal brukes, og ikke brudeparet. 277 prester i Den norske kirke har skrevet under «Erklæring om den kirkelige situasjonen» laget av Evangelisk luthersk nettverk (www.eln.nu) ved leder Rolf Kjøde, i samarbeid med Dag Øivind Østereng (Carissimi/Johanneskretsen), Asbjørn Simonnes (Oase), Terje Fonk (prost) og kirkemøtedelegatene Øivind Benestad og Egil Morland.

Det er mange som har ønsket å støtte disse prestene og vi har nå tatt initiativ til et kortere tilsvarende opprop beregnet på alle andre som ser med uro på Kirkemøtets vedtak. Vi ønsker at alle som ser at liturgi for velsignelse eller vigsel av likekjønnede ikke er i samsvar med Bibelens lære om samliv og ekteskap, gir uttrykk for dette ved å skrive under oppropet. Alle som fyller 15 år i 2016 eller er eldre, kan underskrive. En trenger heller ikke være medlem i Den norske kirke, i og med at dette vil få konsekvenser for alle kirkesamfunn og hele vårt folk. Når man skriver under må det oppgis når man eventuelt meldte seg ut av Den norske kirke eller hvilket kirkesamfunn man tilhører. Underskriftene vil etter planen bli overlevert Kirkerådet etter at høringsfristen for ny ekteskapsliturgi er utløpt 8. september. Denne liturgien vil bli Den norske kirkes lære etter at den eventuelt godkjennes på Kirkemøtet 25.-31. januar 2017.

Vi anbefaler at flest mulig skriver under oppropet på forrige side for å vise at vi er mange som ønsker å holde fast på Bibelens ord om ekteskapet, også når det ikke er populært eller politisk korrekt. Ved å skrive under viser vi også at vi ønsker en sann, stabil og troverdig kirke som ikke snur kappen etter vinden, men som er til å stole på under alle forhold i livet. Vi tror det er sunt for vårt folk at kirken holder fast på Bibelens ord om ekteskap og samliv i en tid preget av forvirring og oppløsning. La derfor kirken være kirke!

Gå inn på nettsiden http://gudskirke.no/index.html og bli med på oppropet!