Dette budskapet hentet fra en sang av det kristne bandet Demon Hunter har brent seg fast i meg, og har blitt et livsmotto i en tilværelse der det oppleves stadig tøffere å åpent bekjenne sin tro på navnet over alle navn….Jesus

FEAR IS NOT MY GUIDE

«Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.»
‭‭(1. Johannesbrev‬ ‭4:18‬)

I DON’T HAVE TO HIDE

«La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.»
‭‭(Hebreerbrevet‬ ‭4:16‬)

DEATH IS ON MY SIDE

«For meg er livet Kristus, og døden en vinning.»
‭‭(Filipperbrevet‬ ‭1:21‬)

Reklame