Presisering: Jeg ser meg nødt til å komme med en presisering i anledning dette innlegget. Jeg er blitt oppmerksom på at noen jeg har stor respekt for har blitt såret av innholdet, da de forstår det slik at jeg kritiserer hele deres organisasjon/menighet/trossamfunn for å ikke være bibelske i sin forkynnelse. Det har ikke vært min intensjon i det hele tatt. Det er jeg oppriktig lei meg for! Når enkelte organisasjoner/menigheter som feks Nor-misjon, Ungdom I Oppdrag m.fl blir nevnt av meg eller av artikkelforfatter er ikke det for å henge dem ut som «ikke-bibelske». Det som artikkelen tar for seg er de strømningene som enkelte forkynnere, lærere og forsamlinger henter inspirasjon fra (som feks Bethel Church) og hvorfor disse strømningene er så farlige. Dette er er kun ment som en kjærlig advarsel mot strømninger som tar fokuset bort fra Jesus og fokuserer mer på mennesket og det åndelige. Mennesket og manifestasjoner/opplevelser får hovedfokus. Den Hellige Ånd vies mer oppmerksomhet enn Jesus. Den Hellige Ånd der ikke opptatt av seg selv. Hans oppgave er å peke på Jesus!

Selv om jeg vet at flere personer i organisasjoner og forsamlinger henter inspirasjon fra disse ekstremkarismatiske miljøene betyr ikke det, etter min personlige mening, at disse organisasjonene og forsamlingene må advares mot. Ja, jeg er spesielt skeptisk til at Imi-kirken i Stavanger har et så nært forhold til Bethel Church. Det betyr ikke at jeg har et anstrengt forhold til Nor-misjon. Jeg støtter som oftest opp når Nor-misjon har et arrangement på hjemstedet mitt. Det hender også at jeg går på møter i Misjonskirken på hjemstedet mitt. Denne forsamlingen setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg har også deltatt med sang i Salem Kristiansand for ikke så lenge siden. Ungdom I Oppdrag har jeg også alltid vært glad i. De har et flott misjonssenter/Bibelskole (Skjærgårdsheimen) på hjemstedet mitt Flekkerøy. Flere av mine venner og familie har gått på Bibelskole der. Jeg fikk tidlig interesse for Ungdom I Oppdrag, eller Youth With A Mission som de heter internasjonalt, da jeg leste et par bøker av deres grunnlegger Loren Cunningham og hvordan det hele startet. Jeg vil si at denne organisasjonen gjør et kjempeviktig arbeid for å bringe evangeliet om Jesus og kristen nestekjærlighet ut til en verden som trenger det. Mange mennesker som har hatt eller har tilknytning til Skjærgårdsheimen har vært og er fortsatt en berikelse for vårt lille lokalsamfunn! Så selv om noen av de strømningene som jeg advarer mot har fått innpass i UiO/YWAM så betyr det absolutt ikke det at det skal advares mot denne organisasjonen. Disse strømningene det tales om er en trussel for alle kristne miljøer. Min bønn er at vi skal heie hverandre gode, løfte Navnet Jesus høyt og hjelpe en verden som trenger oss troende. La oss sammen hjelpe hverandre til å stå imot alle strømninger som setter Jesus i skyggen og som ikke samstemmer med Guds Ord, Bibelen. Vi trenger å bli rettledet og korrigert, ikke minst jeg!

Håper oppriktig at denne presiseringen oppklarer en misforståelse som jeg er veldig lei meg for har oppstått!

Med ydmykhet Richard Tørressen (23.05.19)

 

Du vil bli sjokkert når du ser hvilke åndskrefter som står bak Heidi Baker og hva hun virkelig forkynner!

Lindsay Davis, en tidligere bibelskoleelev ved Bethel School of Supernatral Ministry, fikk sett filmen American Gospel – Christ Alone og Gud brukte denne dokumentarfilmen på en aller nådigst måte til å åpne øynene hennes slik at hun fikk se det sanne evangeliet. Lindsay Davis ble nylig kastet ut av BSSM fordi hun i all offentlighet gikk i rette med læren og praksisen til Bethel Church på sosiale medier. Sjekk ut hennes sterke vitnesbyrd etter at hun fikk sett filmen: Lindsay Davis’ vitnesbyrd

Les også: Bill Johnson, Bethel Church og New Age

Lindsay Davis har virkelig fått en nådegave til å avsløre menigheter og forkynnere av NAR-bevegelsen og velstandsevangeliet. Hun har virkelig kjent det på kroppen som deltaker i disse bevegelsene. I denne alvorlige undervisningsfilmen avslører hun Heidi Baker og går i rette med henne og hennes forkynnelse, eller rettere sagt mangel på forkynnelse ved å prøve henne på Guds Ord. Lindsay Davis har virkelig nød for Heidi Baker og de som er innenfor denne ekstremkarismatiske retningen. Man merker virkelig hennes nød for det som skjer og hun presenterer sannheten og evangeliet på en varm, direkte og bibelsk riktig måte.

Denne artikkelen er ikke ment for å rakke ned på dere som er begeistret for Heidi Baker. Den er ment for å være en oppvekker for dere som hører blindt på henne. Stemmer virkelig det hun kommer med Guds Ord. Jeg ber dere som mener at denne artikkelen er unødvendig om å allikevel ta dere tid til å se denne undervisningsfilmen av Lindsay Davis. Det gjorde vondt å se filmen, og jeg blir rett og slett overrasket over at så mange lar seg forføre av henne og denne retningen. Her hjemme i min egen by Kristiansand blir Heidi Baker omfavnet på en ukritisk måte.

Det uroer meg at stiftelsen Damer i byen anbefaler undervisning av Heidi Baker, ja også av Andrew Wommack og sier at de får inspirasjon fra disse. Samtidig ser vi at hun også har blitt brukt som taler på Nordisk Kvinnekonferanse i Sørlandshallen. Det som virkelig bekymrer er at Damer i byen og Kvinner i Nettverk omfavner Heidi Baker samtidig som kvinner fra alle slags menigheter deltar på deres arrangementer.

Ikke døm meg for å legge ut denne posten, og for å dele denne undervisningsfilmen før du har sett og hørt hva Heidi Baker forkynner og hvordan hun forkynner! En viktig kristen oppgave er å avsløre falsk lære og falske åndsmakter!

Se filmen og gjør deg opp en mening etterpå!

Vær så snill, ikke forhåndsdøm!

«Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!» (Gal 1:6-9)

Filmen vil ta for seg følgende temaer:

  • Er Heidi Baker monoteistisk (troen på én Gud) eller polyteistisk (troen på flere guder?
  • Torontovekkelsen og Heidi Bakers møte med denne vekkelsen.
  • Presenteres kirker og konferanser rundt om i hele verden for demoner av Heidi Baker.
  • «Hellig Ånds manifestasjoner» («hellig latter», voldsom ristninger, brekninger, bjeffe som hunder osv.) Er dette Den Hellige Ånd eller er det fra den Onde?
  • Heidi Bakers ektemann, Rolland Baker. (Som kanskje er enda farligere og mer forstyrret enn Heidi Baker.)

heid baker 3

  • Dåp i Den Hellige Ånd/Døpt i ild og det å snakke i tunger.
  • Åndelig drukkenskap. (Full på Den Hellige Ånd på samme måte som man blir full på alkohol.)
  • Heidi Bakers påståtte reiser til Himmelen. Angivelig skal Heidi Baker ha blitt gitt en nøkkel av Gud under en av sine reiser til Himmelen til et stort varehus som befinner seg der. Varehuset inneholder mengder av kroppsdeler som hun kan forsyne seg av så mye hun ønsker til alle tider. Hvorfor benytter ikke Heidi seg av dette tilbudet? Hvorfor reiser hun ikke til sykehus og barnesykehus rundt om i verden og gir pasientene nye leddbånd, øyer, nyrer m.m? Hvorfor gir hun ikke nye kroppsdeler til mennesker som står i organkøer?
  • Hennes universalistiske tro på de som «er i Guds hånd».

 

This my friends, was by far one of the most horrifyingly disturbing videos I have ever had to make. Prior to my past few weeks of tireless and exhausting research, I knew Heidi Baker was “bad”, but— I certainly did not know she was this “bad.”

Please share this video with any of your friends who are stuck in the NAR or Word of Faith movements… (Iris, Lifestyle Christianity, Bethel, IHOP, YWAM, etc)

Follow me on Instagram: @lindsdavisss Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/lindsay.davi…

-Lindsay Davis