Homofilidebatten

Sterke reaksjoner etter innlegg i Flekkerøyposten, Februar 2015 av prest i Flekkerøy Kirke, Gunnar Lindtveit.

Viser vi kristne kjærlighet ved å fortelle en løgn som fører til fortapelse?

Svaret er selvfølgelig NEI! Det er vår plikt å fortelle sannheten. Velsigner vi et homofilt samliv og de to får et langt liv sammen før døden inntreffer, har vi sendt to mennesker i evig fortapelse. Vi skal ikke være redde for konsekvensene av at vi står på Guds Ord, Bibelen. Ved å forkynne sannheten gir vi mennesker et valg og muligheten for at vi leder dem til et evig liv er til stede.

Prest Gunnar Lindtveits måte å lese Bibelen på er jeg totalt uenig i. Det høres veldig tiltalende og fint ut det han forkynner, men vi husker jo versene som omtaler forkynnelse som «klør i ørene.» Hadde en prat med en forkynner og skribent, han mente også at hele stykket var graverende og rotete. For meg virker det som om presten i Flekkerøy Kirke har følt seg presset opp i et hjørne og skyter vilt rundt seg. Problemet er at ammunisjonen stort sett er løskrutt. Presten blander kortene. Prest Gunnar Lindtveit forkynner kun «Heller ikke jeg fordømmer deg», men han tar ikke med «gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Bibelen er helt tydelig på at et ekteskap kun er et samliv mellom mann og kvinne. Presten har rett i at det formelle er helt verdslig. Men det er ikke de offentlige papirene som bestemmer om det er et ekteskap slik Bibelen beskriver det eller ikke. Guds vilje er at sex bare skal finne sted i et ekteskap. Bibelen forteller at ved sex blir de to ett. Alle andre former for seksuelt samliv enn mann + kvinne tar Bibelen avstand fra.

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:27

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

1. Mosebok 2:24

Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp. Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 

1.korinter 6:15-19

Ellers er det mulig å henvise til mange skrifter av Luther som i klar tekst forteller en helt annen lære enn det Gunnar Lindtveit forfekter. Dersom vi blir beskrevet som fariseriske eller dømmende ved å forkynne Bibelens lære om rett og galt så tar Gunnar Lindtveit veldig feil.

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/03/01/martin-luthers-sanne-laere-om-homofili/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/02/24/luther-og-ekteskapet/

Det ligger an til et veldig alvorlig oppgjør i Flekkerøy Menighet. Skal menigheten stå på Bibelens lære eller skal menigheten bygge sin tro på synsing og bibelkritiske tolkninger, som «klør i øret». Jeg ber menighetens medlemmer være våkne og bevisste. Be om Herrens råd og les hva Bibelen sier om disse tingene.

Denne saken vil bli fulgt opp tett og jeg regner med det kan komme flere reaksjoner i media og motsvar både til prest, menighetsråd!

Etter at jeg leste dette graverende innlegget til prest Gunnar Lindtveit i Flekkerøy Kirke, sendte jeg ham en mail. Husk at jeg på ingen måte vil eller ønsker å «angripe» Gunnar Lindveit som person, men Gunnar Lindveits liberale bibelsyn. Gunnar Lindveit er en hyggelig og god mann som jeg opplever har et stort hjerte. Jeg har også hørt mange gode prekener fra ham og jeg har personlig opplevd ham som en svært omsorgsfull prest da livet har vært på det vanskeligste. Det er viktig å holde tunga rett i munnen så vi går på sak og ikke person. Skal være den første til å innrømme at det mange ganger er en vanskelig balansekunst. Og jeg er forberedt på at jeg muligens må be noen om unnskyldning etter endt diskusjon. Problemet er at troen vår stikker veldig dypt i vår personlighet, og dermed blir diskusjonene ofte personlige og vonde.

Mail til prest Gunnar Lindtveit i Flekkerøy Kirke:

 

Hei Gunnar!

Leste ditt innlegg i Flekkerøyposten i dag med stor vantro. Har vært i kontakt med mange i dag etter at jeg leste stykket ditt og reaksjonene er temmelig sterke. Jeg forstår deg slik at du anser Bibelens lære om at ekteskapet kun er en pakt mellom mann og kvinne, som utgått på dato, mugnet og hører til på museum. Videre tolker jeg det slik at dersom man ikke aksepterer andres «kjærlighet» har vi valgt å bli dømt ved loven, altså valgt bort Kristus. Videre tolker jeg deg slik at vi har lov til alt, det finnes ingen leveregler, dersom vi er i Kristus og så lenge vi og vår neste «godtar» disse handlingene. Du anser altså ikke noen av levereglene i Bibelen som relevant så lenge man er i Kristus. Det er da tydelig at du anser store deler av NT som irrelevant og det meste er utgått på dato og lukter mugg. Dersom man forkynner og lærer det man for eksempel finner i Paulus brev om ekteskap, homofili m.m. er vi altså bundet av loven. Har du ikke forstått dette i det hele tatt, Gunnar. Selv om vi er frikjøpt fra loven i troen på Kristus betyr ikke det at vi ikke skal følge budene og følge det Bibelen lærer oss gjennom profeter, apostler og skribenter i Bibelen. Husk at hele Skriften er innlest/inspirert/innblåst av Gud. På grunn av vår syndige natur faller vi i synd daglig og Den Hellige Ånd bruker vår samvittighet, som alle mennesker er utstyrt med, til å fortelle oss om våre feiltrinn og kaller oss til anger. Dersom vi velger å leve i synd har vi valgt bort Gud. Paulus brev viser i klar tekst hva slags gjerninger som fører til evig fortapelse. Når vi har kommet til tro på Kristus får vi tilgivelse for disse syndene, ja all synd. Vi blir kjent rettferdige overfor Gud. Vi er blitt født på ny! Når vi har opplevd en slik nåde ønsker vi jo ikke å gå mot Guds vilje. Bibelens lære er til det beste for oss og går aldri ut på dato!!! Jeg er enig i at vi må tilpasse oss tiden i måter å forkynne på, der har vi kristne vært for dårlige og mange har mye å lære. Uansett hvordan vi lærer fra oss er Bibelens Ord det samme, ja til evig tid.

Jeg leser også stykket ditt slik at du anser det som hyklersk å forkynne at for eksempel homofili er synd, da vi ikke skal ødelegge andres «kjærlighet». Vi forkynner det Bibelen lærer oss. Vi setter oss ikke over andre ved å gjøre det. Hvem kan få lov til å forkynne evangeliet og Guds gode leveregler, som er til det beste for oss, dersom ikke vi kan? Paulus kalte seg selv for den største synder av alle og han formante, trøstet og lærte under Guds ledelse. Du ville kanskje kalle han hyklersk? Du mener tydeligvis at de fleste leveregler Paulus kom med er tildekket av mugg! Ut ifra din artikkel regner jeg med at Paulus også valgte å bli dømt av loven!!?

Du henviser også til at Luther valgte seg en kone som var nonne? Hva så? Sølibatløftet er mer en lovnad til Pavekirken enn til Gud. Luther giftet seg med en kvinne. Det er ikke synd! Reaksjonene kom som følge av brudd på tradisjoner og ikke brudd på Bibelens lære. Det er en vesentlig forskjell. Homofili er brudd på Bibelens lære, det var ikke ekteskapet til Luther.

Jeg leser også stykket ditt slik at både Bedehusforsamlingen og Flekkerøy Misjonsmenighet kan eller vil snart bli sett på som sekter p.ga deres syn på ekteskapet og deres samlivslære.

Dersom jeg har forstått artikkelen din slik som jeg har gjort, er det så alvorlig og trist at jeg blir nødt til å løse deg fra din stilling som lærer og hyrde (som en prest/pastor er beskrevet som i Bibelen) for meg. Jeg anser denne læren som vranglære. Du har med denne artikkelen tatt et klart og tydelig liberalt bibelkritisk standpunkt som innebærer at du forkaster mye, ja veldig mye av Bibelens lære.

Trist hilsen fra Richard Tørressen

Les prestens innlegg i Flekkerøyposten her:

Jesus, Luther og seksualetikken av prest Gunnar Lindtveit

Les her hva Bibelen sier om homofili:

Homofilidebatten

Les også om min mailutveksling med presten:

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/03/08/homofilidebatten-flekkeroy-forskjeller-i-bibelefortaelse/