Det finnes mange grunner som folk oppgir på hvorfor de tror Bibelen er eller ikke er Guds ord.

overnaturlig2.jpg

For å bevise Bibelens guddommelige natur, må man vise at Bibelen inneholder ting som mennesker alene ikke kunne ha kommet frem til. I denne filmen på snaue 8 minutter ser Kyle Butt på syv overmenneskelige egenskaper i Bibelen.