Gjennom alle skriftene i Bibelen, profeteres det om at i endetiden vil en rest av jødiske troende komme til full anerkjennelse om at Jesus Kristus er Det Gamle Testamentets lovede og profeterte Messias og frelser. Guds frelsesplan innebærer at jødene i utgangspunktet avviser deres Messias, men vil komme til full erkjennelse av Jesus Kristus og ta imot en frelsende tro, som en nasjon, i løpet av de siste årene før Jesu annet komme. Denne artikkelen vil forklare forsoningen til den jødiske rest og deres overnaturlige skjebne i Antikrists herredømme.

Les denne interessante Bibelundervisningen:

Hele Israel skal bli frelst – Endetidens frelse for Israel