“Ja da er det spesielt å stå her for tom sal. I disse koronatidene så er det litt unntakstilstand og det betyr at vi ikke har forsamlingen med oss her i kveld, men gjør et unntak og lager en Youtube-sending og et program for Kanal 10. Det blir en undervisning herfra i kveld som jeg håper kan bli til velsignelse og oppmuntring for du som hører på. Tittelen en noe spesiell og meget relevant for den tida som vi lever i. Jeg har valgt å kalle den for Covid-19 eller Korona og dyrets merke. Du lurer sikkert på å i alle dager hvilken kombinasjon har Korona og dyrets merke. Det skal jeg avsløre……” 

Slik starter denne undervisningen fra pastor Inge Røysland i menigheten Moria i Grimstad. Han driver også misjonsorganisasjonen Himmelpartner. Han tar i denne undervisningen frem viktige aspekter ved endetiden og tiden vi lever i. Bibelogtro er ikke enig i alt på detaljnivå angående hendelser fra Åpenbaringsboken som kommer frem, men det er detaljer som ikke er avgjørende i det hele tatt, og må bli regnet som uviktig i denne sammenheng. Bibelogtro stiller seg helt bak de store trekkene i undervisningen. Det som kommer frem om Dyrets merke og tilknytningen til Koronaviruset Covid-19, bør du som ser og hører legge særlig merke til. Tiden er inne for å være våken og følge med på hva som skjer. Les Bibelversene  under før du fortsetter. Ta det til deg og husk at vi kristne skal utfris fra denne verden før Den store trengsel. Vi er ikke bestemt til vrede, men til frelse.  Vi skal være våkne, slik at vi skjønner når Jesus kommer og løfter oss ut av denne verden. La oss oppmuntre hverandre når vi ser tegnene, for hva er vel større enn å bli hentet hjem til Himmelen av Jesus?

the-rapture-generation

Se da til at dere ikke blir skremt!

Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. (Matteus 24:6-7) 

Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det. (Matteus 24:44)

Corona10

Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. 

Lignelsen om fikentreet (Israel) 

Så fortalte Han dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle trærne! Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også vite: Når dere ser disse ting skje, er Guds rike nærSannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har hendt. 

Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere. For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden. 

Våk derfor, og be hver tid og stund om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen.» (Lukas 21:25-36) 

For Gud bestemte oss ikke til vrede………Derfor, trøst hverandre og oppbygg hverandre

Men om tider og stunder, søsken, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meget godt at Herrens Dag kommer som en tyv om natten. 

For når noen sier: «Fred og ingen fare,» da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna. 

Men dere, søsken, er ikke i mørket, så denne Dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue. For de som sover, sover om natten. Og de som drikker seg fulle, er fulle om natten. 

Men la oss som hører dagen til, være edrue og ta på oss troens og kjærlighetens brynje, og sette på oss håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, Han som døde for oss, så vi skulle leve sammen med Ham, enten vi våker eller sover. 

 Derfor, trøst hverandre og oppbygg hverandre, slik dere også gjør. (1. Tessaloniker 5:1-11)

 

 

 

Viktig utdrag av undervisningen: 

“Den som tar Dyrets merke vil være evig fortapt. Når Jesus kommer tilbake senere i Harmageddonslaget, så vil Satan bli bundet i tusen år og  Antikrist og den falske profet vil bli kasta i avgrunnen og alle de som har tatt dyrets merke vil gå fortapt der og da. Det å ta på seg Dyrets merke er meget, meget alvorlig. Og nå kommer vi inn på det som har med begynnelsen til veene. Veene, trengselen og Den store trengselen og Herrens vredes dag, da Herren kommer tilbake og seirer i Harmageddonslaget forut for at tusenårsriket begynner.  

Når Antikrist kommer, kommer han til å bruke et system og det kommer til å være et system som er bygd på 666. Han kommer til å benytte det. Han kommer ikke til å oppfinne det når han kommer inn på arenaen. Det vil være et system som allerede er finspisset. Det er evaluert og det er gått igjennom i årevis. I lang tid vil dette systemet vært operativt. Det vil ligge klart til at Antikrist kan bruke det og påtvinge det alle mennesker på jord. Det er ikke noe som kommer over natta når Antikrist kommer på banen. Dyrets merke har allerede fått innpass, begynnelsen på véene, véene og det kommer en fødsel. Dyrets merke kommer en dag til å lanseres. Det er ikke lansert enda, men det er svangert. Det er et foster som vokser og en dag skal Dyrets merke fødes fram.  

Du er nok fortsatt litt nysgjerrig på koblingen mellom Koronaviruset og Dyrets merke vil jeg anta. Dyrets merke begynte med noe som ikke liknet på dyrets merke egentlig og som begynte med strekkoder på 50-tallet, 60-tallet. Og så var det 3 streker uten tall. Jeg har ikke fått verifisert det, men noen sier at det var 666 (hver strek verdi 6). Uansett så er systemet i den lille unnfangelsen og det fødes fram snart. Alt det som har med strekkoder å gjøre det utviklet seg til merking av varer.

Corona11

I dag har vi begynt å merke dyr. Vi har begynt å merke mennesker. I stedet for den lille brikka som ligger i bankkortet, kan vi legge den inn i mobilen og vi kan legge den inn i hånden vår. Vi kan chippes. Eldre blir chippet i USA, masse svensker har chippet seg, systemet er operativt. SAS har innført på Arlanda flyplass at du kan legge hånden på du som har chippen. Du trenger ikke pass og du kan bare gå inn. Du har billetten i hånden. Systemet er allerede på plass. Så er kanskje ikke systemet født enda, men det er et foster som kommer til å fødes. Man kan ikke si helt konkret at chippen er dyrets merke, men det likner så til de grader og det er så nærme at ergo så vil alle kristne som kjenner til Bibelen gå ut og kraftig advare mot å la seg chippe, fordi dette vil en dag bli Dyrets merke. Hvor går grensen? Hvor går du over? Det er det ingen som vet. Derfor holder man seg langt borte fra det å bli chippet. Dette er årsaken til at Guds forsamling må rykkes opp før Antikrist kan komme, for Antikrist klarer ikke gjennomføre noe sånt før menigheten er borte, for vi kommer til å skrike høyt over hele kloden og vi kommer ikke til å akseptere at et menneske blir chippet blant oss som er frelste.  

Så har du mange Laodikea-kristne som er så verdsliggjorte, og de kjenner Bibelen veldig lite. Menigheter som bare forkynner personlig oppbyggelse. De forkynner ikke kraft. De forkynner ikke Guds kraft i Den Hellige Ånd, nådegaver, helbredelse, tegn, under og mirakler. De forkynner ikke Jesu gjenkomst. De forkynner bare det som klør i øret. Der kommer det store frafallet inn i krisetider. De som kommer til å hoppe over til Antikrist sitt system. Men der er et Dyrets merke som kommer til å innføres. Hvordan skal det innføres? Nå skal vi inn og avslutte med akkurat det, jeg har noen minutter igjen så nå skal du få et lite innblikk i hvordan det skal innføres. Jeg skal ikke gå inn på for mange detaljer, men systemet er allerede operativt  og det kommer til å fødes frem til det fullkomne onde i trengselstiden. Ja, vi kristne skal ikke oppleve Den store trengsel, men det er noen valg som vi må ta da vi kommer til å oppleve begynnelsen til véene. Det kommer til å bli en opptrapping til det. 

Åssen har Koronaviruset noe med dette her å gjøre? Jeg anbefaler deg å gå inn på en side som heter Id2020.0rg. Det er mange organisasjoner som jobber for et felles mål som er knyttet til FN. Det er aktører som Bill Gates fra Microsoft. Han er en av hovedaktørene. Rockefeller Foundation er også blant hovedaktørene. GAVI, en vaksineallianse er også en aktør, som har et mål fra 2020 til 2030. Du kan gå inn på sidene og lese selv. De sier det at alle mennesker på jord , alle som bor ute i bushen, alle som finnes der ute har rett til en identitet. Høres veldig bra ut. Alle har rett til å bli født med en digitalt ID. Fra fødsel til grav så skal et menneske ha en portabel ID med seg står det. De har et mål om at alle skal ha en digital ID inne 2030. Alle 8 milliarder mennesker på jorda skal ha det. Det er målet. I Skandinavia for 4-5 år siden så hadde Norge og Sverige et mål om å være kontantløse innen 2020. Det har de ikke klart, men de er nesten der. De er litt forsinket, men de kommer til å klare det en dag at vi ikke lenger skal ha kontanter.  

Corona9

Saken er den at Korona er en katalysator for å lansere Dyrets merke. Det er et virkemiddel som egentlig kommer fra helvete, fra Satan selv som er iverksatt. Koronaviruset er langt fra så farlig som et annet farlig virus i denne pandemien som heter FRYKT. Det er det som vil drive fram visse ting. Legg merke til det  at jeg tror at Koronaviruset er begynnelsen til véene. Det er i alle fall et eksempel på prototypen til véene.  Så….Koronaviruset skaper frykt. Det gjør at myndigheter setter til side lovverk og kommer med kriselover for å håndtere ting. Vi ser senest nå at statsminister Erna Solberg har fått igjennom hastelov om utvidet myndighet til å vedta tiltak utenom Stortinget for å løse krisa.

Etter at Koronaviruset er over, denne pesten er over som Jesus advarte om at ville komme sammen med hungersnød og jordskjelv, så vil verden være i beredskap og man evaluerer for å være forberedt til neste epidemi, eller til neste begynnelse til véer, eller til véer om du vil. Det gjør at man tvinges inn til å frembringe Dyrets merke. Allerede før Antikrist kommer på banen vil det ligge klart for ham. Frykten i det som skjer i kriser gjør at de vil tvinge fram, de vil endre lover for å gjøre det mulig å kontrollere mennesker. I Israel og i Sør-Kores så har myndighetene gått inn og satt til side personvernlover og gått inn og overvåker folks mobiler. Du kan laste inn en app som gjør at dersom du går i Sør-Korea eller i Israel, dersom du går på gata så vil du bli varslet at det finnes et menneske med påvist Korona-virus så og så mage meter i fra deg eller en kilometer i fra, så vil det være et kart over de enkelte som varsler deg om det. Myndighetene de overvåker mobilene. De har egentlig ikke lov til det, men i krisetider så er allting lov.  

Det som skjer med ID-2020 er at alle disse verdensorganisasjonene går sammen, som betyr at de jobber meget målrettet for at alle skal ha en digital ID. Det betyr rett og slett at alle skal chippes. De skal merkes. De sier det rett ut selv at kommer det en flyktning over til Europa fra Afrika så vil de finne ut når og hvor han er født. Man kan ikke lyve på alderen. De sier at alle mennesker som er født har rett til bankkonto. De kommer til kontrollere rubbel og bit. De kommer til å ha full oversikt.  

Johannes Åpenbaring forutsier at de som tar Dyrets merke kommer til å få byller og sår. Så det kommer en sykdom ut i fra det, og det kan jo kanskje tenkes at når man skanner hånden sin mange nok ganger så blir man utsatt for stråling som danner byller og sår eller andre ting som skjer der. Bibelen har forutsagt det. Bibelen sier at Dyrets merke det kommer, trengselen kommer. I gode tider er det ingen som tenker på det. I krisetider vil det være som en katalysator som bare rykker et kvantesprang nærmere Dyrets merke.” 

Det er viktig å være våken og følge med på det som skjer. Sjekk ut disse nettsidene og gjør opp deres egen mening. Vi har i alle fall med denne artikkelen fått opplyst masse som gjør at vi i nærmeste framtid kan forstå hva som skjer og hva vi må holde oss unna og advare mot. Sjekk ut sidene under og husk at Jesus kommer snart. Alt som skjer, selv om det er tøft, er en oppmuntring til oss troende om at forløsningen er nær og vi skal være sammen med Jesus for alltid! Halleluja!

 

Trykk på bildene for å komme til nettsiden: 

 ID2020

Corona1

GAVI – The Global Alliance for Vaccines and Immunizations

Corona2

Biometric Update

Corona3

Global Research

Corona4

Reklame