Den kristne tro baseres på bevis. Den kristne tro er et svar på de bevis som finnes.

Bibelen krever ikke at vi skal tro på noe som det mangler bevis for.

Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. (Johannes 20:31)

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. (1. Johannes 5:13)

For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. (Romerne 1:19-20)

[Jesus] ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. (Romerne 1:4)

Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2. Timoteus 3:14-17)

 

Hva er livet egentlig, og hvordan ble det til? Vitenskapen har prøvd å gi forskjellige svar på disse spørsmålene, men uten å lykkes. Bibelen har mye å si om livet og jo dypere inn i livets mysterier vitenskapen trenger inn i, jo nærmere kommer den Bibelens påstander.

I denne foredragsserien viser vi at evolusjonslærens svar på spørsmålene om livet ikke holder mål opp mot en vitenskapelig undersøkelse, og at Bibelens svar er et svært fornuftig alternativ. Serien bruker oppdaterte vitenskapelige funn og beskriver enkelt kunnskapen om livet, livets struktur, miljøet for liv, konstruksjonen av livet og ikke minst livets mening.

Mange mennesker, ikke minst unge, søker i dag etter meningen med sitt liv uten å finne noen. Mange går under i søket. Den generelle «sannheten» er at livet ikke er annet enn tilfeldige kjemiske reaksjoner uten formål. Men med kunnskapen om evolusjonslærens svakheter og Bibelens styrker, som en sterk motsetning, får stadig flere håp. Et håp for deres liv og livet generelt.

Foredragsholder Anders Gärdeborn, har arbeidet med spørsmålet om Guds skaperverk i over tretti år. Han er en populær og ettertraktet foredragsholder om emnet og har skrevet en bok, Intelligent skapelsetro, som utfordrer evolusjonsteorien utfra de to perspektivene bibelsk skapelsestro og intelligent design. Han har vært leder av foreningen Genesis i mange år og fungerer i dag som foreningens talsmann. Anders Gärdeborn er utdannet fysiker og jobber innen IT-feltet.

Foredraget er på lett forståelig svensk, og blir lagt fram på en måte som gjør det spennende, interessant og mulig for alle å forstå hvor sterkt bibelsk skapelsestro står seg mot evolusjonslærens teorier.

Video-serie Adam & Eva-lutionen / Anders Gärdeborn

Del 1 – Kunnskapen om livet (65 min)

Del 2 – Livets struktur (51 min)

Del 3 – Miljøet for liv  (61 min)

Del 4 – Konstruksjonen av livet (72 min)

Del 5 – Meningen med livet (56 min)

 


 

Les alle artikler om Kreasjonisme vs. Evolusjonsteorien her:

https://bibelogtro.wordpress.com/category/kreasjonisme-vs-evolusjonsteorien/