En sterk dokumentar av hedersmannen, evangelisten og forfatteren Ray Comfort fra Living Waters, basert på hans bok, bestselgeren Hitler, God, and the Bible.

180a

Den drøye 30 minutter lange filmen begynner med å vise bilder av Holocaust, og konstanterer at Adolf Hitler beordret drapene på 11 millioner mennesker. Dette blir etterfulgt av Comfort som intervjuer folk om Hitler; svarene deres indikerer mangel på historisk kunnskap, selv om han også finner en nynazist som sier at han elsker Hitler. Comfort foreslår en hypotetisk situasjon til intervjuobjektene sine, og spør om de ville drept Hitler hvis de hadde muligheten på det tidspunktet i historien. Han spør intervjuobjektene om flere hypotetiske dilemmaer relatert til Holocaust.

Deretter bytter han emne for så å gjøre lignende sammenligninger med og om abort i USA og retten til liv.

Dokumentaren konkluderer med Comfort som henviser til at over 50 millioner aborter har skjedd til dags dato i USA; han kaller dette «American Holocaust».

Nettavisen Christian Examiner kalte filmen «dramatisk» og uttalte at den «fikk nasjonal oppmerksomhet». Den skrev om Ray Comforts bruk av «moralsk ladde» spørsmål og hans forsøk på å endre tankene til «for det meste college-aldrede» intervjuobjekter, og hvordan han fikk åtte av intervjuobjektene til å endre mening om sitt abortsyn, som et resultat av intervjuet.

180c

En utrolig sterk film som viser grusomhetene, de moralske og etiske likhetene og dilemmaene ved det å utrydde jøder under 2. Verdenskrig og det å utrydde millioner av ufødte barn, et holocaust som foregår akkurat nå. Bør absolutt sees!

 

 

Nettstedet OneNewsNow skrev i 2015 om en kvinne fra Storbritannia som ble oppsagt fra en kristen skole og deretter kontaktet av Child Protective Services (Barnevernet) for å vise filmen til sine egne barn. På en samling  på en barneskole tilhørende Church of England  ga kvinnen ut traktater som oppmuntret barn til å se filmen 180, den svært populære kristne dokumentaren om abort. Hun ble suspendert, og fortalt senere at Child Protective Services hadde blitt varslet siden hun innrømmet å ha vist filmen for sine egne to barn.

Ray Comfort, produsenten av 180 og grunnleggeren av Living Waters, er forferdet over å høre om så sterk motstand mot en kvinne som deler «pro-life» filmen.

Ray Comfort

«Jeg fant ut gjennom Facebook-siden min at hvis det er noe som vekker demoner, så er det spørsmålet om abort,» sier han til OneNewsNow. “Det handler ikke om valg. Det handler om drap på barn, og det er en grusomhet som ikke kan beskrives med  ord. At dette skjer i England er grufullt, og jeg tror det vil komme til USA også dersom vi ikke står opp som kristne og forkynner evangeliet, og får denne nasjonen til å søke Jesus Kristus. ”

Comfort ble overrasket over at det var en kristen skole som ble kvinnens motstander.

«Når du leser Skriften, er det de religiøse menneskene som prøvde å drepe Jesus,» sier han.
“Jeg vet ikke om det har gått opp for deg, men de prøvde å drepe ham ti ganger før han kom til korset. Jesus advarte om at det vil komme en tid da folk vil drepe kristne og tro at de gjør Gud til en tjeneste. Og det er virkelig tilfelle med dette. Det er religiøse mennesker, mennesker som har en form for gudstro, som har gått imot denne stakkars kvinnen, og hun er bare et menneske med et godt hjerte.”

Siden hendelsen har kristne stått frem og vist sin støtte til kvinnen.


 

Få også med deg artikkelen Sannheten om ABORT – (ABORT = DRAP)