Når vi tar for oss det mest dype spørsmålet om livet, «Eksisterer Gud?», bør vi følge bevisene dit det fører.

Guds eksistens2

I denne videoen på snaue 9 minutter presenterer Kyle Butt seks mektige bevis som beviser Guds eksistens, fra kompleksiteten og ordenen i universet vårt – til moral, fri vilje og menneskelig argumentasjon.