Presisering: Jeg ser meg nødt til å komme med en presisering i anledning dette innlegget. Jeg er blitt oppmerksom på at noen jeg har stor respekt for har blitt såret av innholdet, da de forstår det slik at jeg kritiserer hele deres organisasjon/menighet/trossamfunn for å ikke være bibelske i sin forkynnelse. Det har ikke vært min intensjon i det hele tatt. Det er jeg oppriktig lei meg for! Når enkelte organisasjoner/menigheter som feks Nor-misjon, Ungdom I Oppdrag m.fl blir nevnt av meg eller av artikkelforfatter er ikke det for å henge dem ut som «ikke-bibelske». Det som artikkelen tar for seg er de strømningene som enkelte forkynnere, lærere og forsamlinger henter inspirasjon fra (som feks Bethel Church) og hvorfor disse strømningene er så farlige. Dette er er kun ment som en kjærlig advarsel mot strømninger som tar fokuset bort fra Jesus og fokuserer mer på mennesket og det åndelige. Mennesket og manifestasjoner/opplevelser får hovedfokus. Den Hellige Ånd vies mer oppmerksomhet enn Jesus. Den Hellige Ånd der ikke opptatt av seg selv. Hans oppgave er å peke på Jesus!

Selv om jeg vet at flere personer i organisasjoner og forsamlinger henter inspirasjon fra disse ekstremkarismatiske miljøene betyr ikke det, etter min personlige mening, at disse organisasjonene og forsamlingene må advares mot. Ja, jeg er spesielt skeptisk til at Imi-kirken i Stavanger har et så nært forhold til Bethel Church. Det betyr ikke at jeg har et anstrengt forhold til Nor-misjon. Jeg støtter som oftest opp når Nor-misjon har et arrangement på hjemstedet mitt. Det hender også at jeg går på møter i Misjonskirken på hjemstedet mitt. Denne forsamlingen setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg har også deltatt med sang i Salem Kristiansand for ikke så lenge siden. Ungdom I Oppdrag har jeg også alltid vært glad i. De har et flott misjonssenter/Bibelskole (Skjærgårdsheimen) på hjemstedet mitt Flekkerøy. Flere av mine venner og familie har gått på Bibelskole der. Jeg fikk tidlig interesse for Ungdom I Oppdrag, eller Youth With A Mission som de heter internasjonalt, da jeg leste et par bøker av deres grunnlegger Loren Cunningham og hvordan det hele startet. Jeg vil si at denne organisasjonen gjør et kjempeviktig arbeid for å bringe evangeliet om Jesus og kristen nestekjærlighet ut til en verden som trenger det. Mange mennesker som har hatt eller har tilknytning til Skjærgårdsheimen har vært og er fortsatt en berikelse for vårt lille lokalsamfunn! Så selv om noen av de strømningene som jeg advarer mot har fått innpass i UiO/YWAM så betyr det absolutt ikke det at det skal advares mot denne organisasjonen. Disse strømningene det tales om er en trussel for alle kristne miljøer. Min bønn er at vi skal heie hverandre gode, løfte Navnet Jesus høyt og hjelpe en verden som trenger oss troende. La oss sammen hjelpe hverandre til å stå imot alle strømninger som setter Jesus i skyggen og som ikke samstemmer med Guds Ord, Bibelen. Vi trenger å bli rettledet og korrigert, ikke minst jeg!

Håper oppriktig at denne presiseringen oppklarer en misforståelse som jeg er veldig lei meg for har oppstått!

Med ydmykhet Richard Tørressen (23.05.19)


 

Vi er i høyeste grad vitne til at Bibelprofetiene slår til og blir oppfylt rett foran øynene på oss. Vær obs for falske pastorer, profeter, apostler eller andre åndelige ledere i vår tidsalder. Bibelen stadfester tydelig at disse vil komme som skrubbsultne ulver som bedrar sauene etter deres egne lyster og begjær.

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. (Matteus 7:15)

 

 

David Wilkerson og Paul Washer tar oss med på en tur inn i apostatkirkene og deres lære og virke. Anbefaler virkelig denne korte filmen på snaue 17 minutter da den tar for seg de fleste karakteristikkene til en frafallskirke, eller frafallslære. Filmen avslører den ånden som har infiltrert både store og små kirkesamfunn. Pass deg for den falske ånden som disse kirkene feilaktig tror er Den Hellige Ånd. Denne ånden har et navn og blir faktisk kalt for Kundalini. Denne falske ånden gir mennesker brå og krampeaktige bevegelser, falling, intens og rar latter, og den får til og med mennesker til å lage dyrelyder.

 

Dersom du har latt deg lure av denne praksisen, ja at du til og med har deltatt i slike arrangementer i en kirke eller arena er det vår bønn at du får øynene opp og vender om og følger Jesus og Bibelens lære. Følg Jesus alene, les i din Bibel og evangeliser budskapet om Jesu frelsesverk og det håpet vi har i vente da Han henter hjem sin brud.

Må Jesus bli alt i deg! Vær trofast! Vær på vakt! Jesus Kristus er den eneste veien!