Hva er kjærlighet? Det kan nok se ut som vi i vår tid kan ha en annen forståelse av dette ordet enn det vi møter hos Jesus.

 

Alf Danbolt, prest i Den Lutherske Kirke i Norge og rektor i Ad-Fontes Presteutdanning skriver et tilsvar på DagensDebatt.no til Sven E. Skjold i NMS sitt innlegg Den største vranglære, der han skriver at at han redd for ukjærligheten blant kristne, og det er et særs viktig anliggende. Jesus la det sterkt inn over disiplene, og sa at den innbyrdes kjærlighet mellom dem er et tegn for verden på at de er hans disipler. Det er derfor betimelig å minne om dette, og ikke minst for oss som skriver i avisene.

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Johannes 13:34-35)

Innlegget til Alf Danbolt stiller dette nettstedet seg 100% bak og anser det som så viktig at vi ønsker å være med å spre det til flest mulig.

Hva er kjærlighet? Det kan nok se ut som vi i vår tid kan ha en annen forståelse av dette ordet enn det vi møter hos Jesus. For han gikk ikke av veien for å påpeke synd, og kalle syndere til omvendelse. Dette er kjernen i vår kristne tro slik Skjold påpeker, det var derfor Jesus kom: for å sone våre synder så vi skulle kunne få syndenes forlatelse.

Det er også derfor vi kan elske hverandre, vi er alle tilgitte syndere. Ingen er bedre enn andre. Ingen kristne er mer enn tilgitte syndere. Derfor kan vi frimodig invitere andre til den samme skatten som vi selv har funnet. Ikke hoverende, men som uverdige som har funnet nåde og vil dele med andre.

Luther skriver i sin store katekisme: «Derimot skal du gjøre vel mot alle og enhver og hjelpe og støtte — på alle steder og på alle måter hvor anledning gis. Og alt dette skal du gjøre bare av kjærlighet til Gud og for å glede ham.»

Dette handler ikke om sympatier eller antipatier, kristen kjærlighet er handling ut fra Kristi ord – også overfor dem vi ikke liker. Slik skal vi møte både kristne og ikke kristne. Vonde ord skal ikke lyde eller skrives, hverken til den ene eller andre. La oss holde oss så nært til Jesus at han kan prege våre ord og handlinger, og be om tilgivelse når vi svikter.

kjærlighet

Jesus understreket imidlertid flere ganger hvor viktig det er å holde seg til hans ord. Blant annet i Matteus 7:15 og 24-27:

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver……………Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»

Og i Johannes 14:23-24:

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.»

Det handler om frelse og fortapelse. Derfor advarte han flere ganger mot vranglærere.

Å korrigere dem som forkynner i strid med Guds ord er uttrykk for kjærlighet både overfor dem som kommer med den, og dem som står i fare for å bli forført.

Apostlene advarte og anbefalte til og med å bryte fellesskapet med slike:

Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen. Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør. (2.Johannes 1:9-11)

Det handler om å forkynne hele Guds råd til frelse , og ikke plukke bort det vi ikke liker. Guds ord er åpenbaringsord som avslører det vi mennesker ellers ikke kunne vite:

…for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. (Apg 20:27-28)

Hva er vranglære? Jo, en lære som leder bort fra syndenes forlatelse for Jesu skyld, og dermed til fortapelsen. En lære som dermed undergraver kristen misjon. Det finnes bare ett evangelium som Paulus understreket i sitt brev til Galaterne, og det er farlig å endre på det:

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. (Gal 1:6-9)

Dessverre er det noen som gjør det i dag når de sier at Bibelen bare er skrevet av mennesker ut fra deres tidsbestemte erfaringer og kunnskap. De som skrev Bibelen visste ikke bedre. Dermed kan de si at de har funnet ny kunnskap som passer i vår tid og med våre erfaringer – som at Gud velsigner det Bibelen sier er synd. En teologisk begrunnelse basert på «ny innsikt» og ikke Bibelen. Men vi har fått en guddommelig åpenbart kunnskap i Bibelen som ikke kan endres eller suppleres av mennesker, det blir i tilfelle bare tidssbestemte mennesketanker. Som det står i de lutherske bekjennelsesskriftene:

«For Kristus krever at de lærer slik at han selv blir hørt, fordi han sier: ”Hør meg!” Han vil derfor at hans stemme, hans ord skal bli hørt, og ikke menneskelige overleveringer.» (CA Ap XXVIII,18)