Disse to bøkene hører til det vi kaller for apokryfer. Bøkene blir ikke regnet for inspirerte, men er interessant lesning som er med på å underbygge Bibelen.

Josef og Asenath

Fortellingen om Josef og Asenath er vel kjent på hebraisk og arameisk. Den har vært utgitt i mange land. Denne norske utgave er oversatt fra den engelske utgaven.

Profeten Esaias åpenbaring og martyrium

Dette skrifts originale språk er hebraisk. Skriftet har vært utgitt på mange språk mer eller mindre fullstendig. Det mest fullstendige skrift som vi kjenner til er den etiopiske utgave. M. A Knibb har oversatt skriftet fra etiopisk til engelsk. Fra engelsk er den nå oversatt til norsk.

Les her:

Josef og Aseneth & Esaias åpenbaring og martyrium