I Kristus skal vi aldri dø.

Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. (Romerne 6:4-5)

Dersom du tror på Jesus Kristus, Gud som ble menneske, som døde slik at du fikk dine synder tilgitt. Dersom du tror at Han tok Guds vrede for de syndene som du har begått, tror at Han seiret over synden og døden ved at Han var det det perfekte guddommelige offeret som kunne tilfredsstille Guds vrede. Dersom du tror at du er «vokst sammen med Kristus», som betyr at ditt gamle, syndige jeg, som bare søkte opprør, har blitt erstattet med en ny og gjenfødt ånd fra Gud, som søker å tilfredsstille og tjene Ham. Dersom du tror at Han ble reist opp fra det døde på den tredje dag, overvant døden og graven, ble igjen på jorden fram til pinseuken, viste seg for 500 mennesker og fôr opp til Himmelen, for så å sette seg ved Faderens høyre hånd og går i en evig forbønn for oss. Tror du dette, så gled deg!

Gled deg på grunn av Guds nåde. Herren vil gi deg den samme oppstandelsen. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra døden vil reise deg også opp. Alt dette på grunn av hva Jesus gjorde for deg. Dette er det velsignede håpet som alle kristne har! Døden har ingen makt over deg. De eneste som har grunn til å fortvile og engste seg er de som ikke tror på Herren Jesus Kristus. Død og fordømmelse venter på dem. Dette er virkelig en grunn for oss til å fortsette vårt oppdrag med å forkynne evangeliet om at det finnes tilgivelse for synden og et evig liv i troen på Jesus. Hans navn er mektig!

Så juble i ditt hjerte, tilbe og gled deg, dersom du lever i troen på Kristus og tror på kraften i Hans oppstandelse, fordi den samme kraften vil være i og med deg når du en gang ligger for døden. Den vil reise deg opp fra ditt syndige legeme, fra denne syndige verden og inn til et evig liv sammen med vår Herre Jesus Kristus.

Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» (Johannes 11:25-26)

Kilde: http://www.beginningandend.com