Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. (Romerne 8:28)

Kan dette være sant? Kan virkelig alle ting i livet tjene til det gode for gjenfødte kristne? Tjener virkelig alle ting, akkurat nå, i din situasjon, til ditt beste? Du som er elsket av Gud, dette kan du virkelig tro er sant. Men hvordan kan vi se sannheten i dette verset når vi i dag lider under stress, helseplager, problemer i nære relasjoner eller går gjennom en økonomisk krise? Hvordan kan vi si at alt tjener til det gode for oss, når vi føler at hele verden er imot oss? Apostelen Paulus klargjør dette for oss. Det er fordi vi som kristne har valgt å leve etter Herrens Ånd, som er i oss, og ikke etter våre kjødelige lyster.

For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. (Romerne 8:13-14)

Dersom våre jordiske problemer er det som preger våre liv, da vil vi dø i elendighet. Vi bør og kan fokusere på våre himmelske velsignelser som vi mottok i det øyeblikket vi overgav våre liv til Kristus. Vi kan vi virkelig kalle Gud for «Abba – Far», for i troen på Jesus Kristus er vi rettmessig blitt Guds barn.

Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. (Romerne 8:17-18)

Den herligheten som venter oss vil være en udødelig himmelsk kropp som aldri vil bli plaget av sykdom, aldri lide smerte og kan aldri eldes. Den vil få sin bolig i Himmelen før den igjen returnerer til jorden for å regjere sammen med Jesus i Tusenårsriket. Det vil bli en evig utfrielse fra depresjon, hat, død og lidelse. Dette er «det gode» som virkelig betyr noe, fordi det er evig. Og inntil den herlige dagen, når vi blir på et øyeblikk blir forvandlet til herlighet, har vi Den Hellige Ånd som bor i oss, som vet om vår skrøpelighet, som går i forbønn for oss framfor Faderen, slik at vi får hjelp i våre plager som vi lider under nå.

Så fatt mot kjære medkristne! Selv i vår nød har vi grunn til å se fram mot det som venter oss i evigheten. Så dersom du har blitt født på ny, er du blitt forløst, rettferdiggjort og er blitt en medarving til Himmelriket sammen med Kristus. Du har mottatt et evig liv. Denne tidens problemer er ingenting sammenliknet med den strålende framtiden som venter deg. Så gå til Gud med dine bekymringer i bønn. Vit at du har et mye større og bedre håp som du kan hvile i, enn det den mest velstående, sunne, friske og mest fabelaktige ufrelste personen kan finne i denne verden. Mens disse må ta til takke med et midlertidig «flott liv» og en dyster evighet, dersom de ikke vender om, vil virkelig alt tjene til det gode for Guds barn i all evighet. Så igjen, løft ditt blikk og se på din lyse framtid. Fortsett å elske Gud og fortsett å leve ditt liv i samsvar med Hans vilje. Hans guddommelige plan for deg er virksom i dag.

kilde: http://www.beginningandend.com