Styrke i Kristus 1

Når livet er uutholdelig, må vi vende oss til Jesus for å finne styrke.

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte? (Salme 27:1)

Det finnes stunder i livet, der vi er så grepet av frykt og angst at til og med det å komme seg ut av sengen nærmest føles som en umulig oppgave. Frykt er paralyserende. Frykt kan føles overveldende. Frykt er smertefullt. Allikevel fant kong David (forfatteren av Salme 27) mot og løsninger på sine problemer i sin tro. Han ble gang på gang minnet om at Gud var hans «lys og frelse». Lyset var sannheten i Guds Ord. Hvorfor var det så viktig? Fordi uansett hva slags situasjon David stod ovenfor (ved flere anledninger måtte David faktisk flykte for livet), så kunne han stole absolutt 100% på og hvile i Guds løfter. Dette lyset var hans veiledning i livets mørkeste situasjoner.

Gud var også hans frelse. Uansett hvor harde livets realiteter føltes, kunne David føle seg trygg i vissheten om at hans sjel var reddet av universets Skaper. Ingen personer eller makter på jorden kunne nekte ham adgang til Himmelen. Med denne vissheten, hva var det da å frykte? Dette er den troen vi alle bør ha og strebe etter. Husk at vi er høyt elsket! Vi har Jesus, verdens lys og vår frelse. Han gir oss livsgnist og evig liv. Så hva er det vi frykter?

Dette betyr ikke at vi aldri vil oppleve tvil, bekymringer og anfall av panikk. Bare to vers senere i Salme 27 skriver David: Om en hær vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, er jeg likevel trygg. (Salme 27:3) Motgang og prøvelser vil vi oppleve i livet. Problemene vil komme til å føles som om det ikke finnes løsning i det hele tatt. Du har kanskje mistet jobben. Ekteskapet er kanskje vanskelig eller det har gått fullstendig i stykker. Kanskje konflikter med familie, venner eller andre i nærmiljøet ødelegger alt ditt livsmot. Menneskefrykt. Dårlig selvbilde. Du vil kanskje få bekymringer som du aldri noensinne kunne forestille deg. Du vil kanskje komme til å føle at hele livet ditt faller fra hverandre. Du er ikke alene, verden og livet er slik! Dette er hva David gikk gjennom gang på gang. Men han forble trygg, tross all sin frykt. Hvorfor? Dette blir avslørt i versene 4 og 5:

Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på klippen.

David visste at hans hjertes største lengsel allerede var innvilget: å få bo i Himmelen, hos Gud, til evig tid. Han hadde allerede fått et evig liv i troen på den kommende Messias. Og ettersom han i denne troen var et Guds barn, visste han at Gud ville legge til rette en løsning og at Gud ville føre ham gjennom alle livets vanskeligheter. Dersom du lever i tro på Jesus Kristus, og i syndenes forlatelse og vet at Gud har gitt deg løfter om evig liv i denne troen. Klyng deg da fast til dette løftet! Gud har overvunnet dødens makt akkurat for deg! Ingen jordiske prøvelser kan overvinne deg! Du har alt i Kristus!

Styrke i Kristus 2

Angst og bekymringer kan få oss til å føle at hele verden faller i grus.

Når du er redd, be. Rop til Gud. Dette var Davids eneste valg i sine verste prøvelser:

Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg. Med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt. Jeg vil synge og spille for Herren. Hør, Herre! Jeg roper høyt. Vær meg nådig og svar meg! Jeg minnes at du har sagt: «Dere skal søke mitt ansikt.» Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ansiktet for meg! Vis ikke din tjener bort i vrede, du som har vært min hjelp. Gud, min frelser, forkast meg ikke og forlat meg ikke. (Salme 27:6-9)

I disse vidunderlige versene ber David om at Gud må høre ham og komme med svar. Roper du ut til din himmelske Far? Gir du stemme til dine dypeste følelser og din sjels nød ved bønn? Hvis ikke, ta deg tid til å øse ut din angst, sorg, frykt og nedstemthet til Gud. Be Ham om å høre deg og se din nød. Be om Hans løsning og hjelp.

Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. (Salme 27:10)

Davids tro var urokkelig. Til og med dersom hans egen mor forrådte ham eller om hans venner forlot ham, stolte han på at Gud fortsatt var der. Har du en slik tillit til Gud?

Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender. Gi meg ikke over til grådige fiender! For falske vitner står opp mot meg, menn som truer med vold. (Salme 27:11-12)

For å få en sterkere tro, lær fra Herren. Studer din Bibel. Les avsnitt om Guds godhet, nåde og beskyttelse. Trykk dem til ditt hjerte i hengivenhet.

Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren! (Salme 27:13-14)

Ikke la frykten overvinne deg. Vær sterk i din visshet om at Herren som hersker overalt og har full kontroll, er med deg. Du er Hans barn! Vent på Ham og Han vil gi deg styrke!

Kilde: http://www.beginningandend.com