Det er mange mennesker i bibelske debatter eller i kristne fora som vil hevde at kong Nebukadnesar av Babylon var en ond hedensk konge, og at det ikke fantes kjærlighet til Herren vår Gud i ham. Tvert imot, Nebukadnesar var faktisk en troende som konverterte fra sin hedenske religion. Denne kongen, en av de første globale herskerne fra oldtiden (i den forstand at han hadde erobret den tidens kjente verden), hadde en veldig fascinerende karriere, sett i lys av at Gud brukte ham og lærte ham mens profeten Daniel var i hans hoff. Og gjennom sitt liv finner vi at noen av hans handlinger er «førpremierer» på Antikrists regjeringstid i endetiden.

Les den fascinerende historien:

Nebukadnesar 666 – Framtidsbilde på Antikrist