Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. (Jakob 1:2)

For en utfordrende uttalelse som vi leser i dette verset fra Jakobs brev. Ordet «prøvelser» (peirasmos på gresk) betyr fristelser, prøvelser, utfordringer eller problemer. Blir det virkelig forventet av oss at vi skal glede oss midt i våre store vanskeligheter? Når problemene i livet gjør oss stresset, nedslått, deprimert og bitre, er det da meningen at vi skal se det som en glede? Denne uttalelsen stritter imot enhver følelse i vårt menneskelige kjød. Hvordan er det i det hele tatt mulig å føle glede når livet presser oss til grensen av det vi kan klare å takle? Heldigvis kommer apostelen Jakob med en forklaring:

For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel. (Jakob 1:3-4)

Gjenfødte kristne må vite at problemer som setter troen på prøve gir en guddommelig utholdenhet – gitt oss av Gud. Legg merke til at Jakob instruerer oss til at denne «utholdenheten må føre til fullkommen gjerning». Når du søker Herren i bønn, leter i Bibelen eller tilber Gud midt i krisen du går gjennom, vil denne utholdenheten bygge opp troen din. Den vil hjelpe deg til å bli formet til det åndelig sterke Guds barn som Herren ønsker at du skal være. De kristne brødrene og søstrene Jakob skrev til var sterkt forfulgte. De var hatet og sett på som forrædere og var utstøtt av deres jødiske landsmenn og religiøse lederskap. Det første århundrets kristne opplevde bare at deres lidelser økte under regimet til de romerske keiserne Nero og Domitian som torturerte, brant og drepte kristne på store arenaer, som om det skulle være en vanlig sportsgren. Jakob oppmuntret disse lidende kristne – og oss – med ordene om at hver eneste prøvelse gjør at Gud fyller oss med sin Ånd enda mer og at Han vil gjøre oss enda sterkere i troen.

release-negative-emotions-e1518601357616

Vi kan glede oss selv om vi står midt oppi livets tøffeste utfordringer.

Gudgitt utholdenhet er basert på en forståelse av at uansett hva slags problemer du møter – om det er arbeidsledighet, sykdom, en familiekrise, et ekteskap i kaos eller andre problemer som du føler det ikke er mulig å komme ut av – så vit da at Herren Jesus Kristus sitter på tronen i himmelen. Når du har sett dette, forstår du at Jesus aldri vil gi deg opp eller forlate deg!

Uansett hva slags situasjon du befinner deg i er du velsignet av universets Skaper, og Han holder deg i sin hånd, som en verdifull juvel, og ingen kan få deg ut av denne hånden. Når du vandrer i dødsskyggens dal vil Den gode hyrde som ledet deg til evig liv trøste og lede deg gjennom problemene.

Når du lar utholdenheten jobbe i deg, når du hviler i Kristus, når livet viser seg fra sin verste side – kan du «være fullkommen og hel, uten noen mangel» og ikke ønske noe annet fordi du vet at du allerede har alt. Når problemene presser deg til å stille spørsmålstegn ved Gud, stol bare mer på Ham, be mer. Spør Herren om Han kan tale til deg gjennom sitt Ord:

Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. (Jakob 1:5)

Herren vil gi deg den trøsten du trenger, når du ber Ham om det. Vær tålmodig og stol på Ham. La Kristi kjærlighet få bygge seg opp i deg, slik at du til og med på dine mørkeste og verste dager kan føle glede, vel vitende om at alt dette bare bringer deg nærmere din Far i Himmelen.

Kilde: www.beginningandend.com