I enda en bemerkelsesverdig oppdagelse, gjort av arkeologer i Israel, sies det at de kanskje har funnet en gjenstand som inneholder signaturen til profeten Jesaja. Oppdagelsen frembringer ikke bare en ny slående bekreftelse på Bibelens beretninger, men bekrefter også det nære forholdet Jesaja hadde med den trofaste kong Hiskia, som vi leser om i Det Gamle Testamentet. Denne oppdagelsen gir også kredibilitet til Tempelets virkelige plasseringsom ikke er Tempelhøyden.

Les denne interessante artikkelen om Jesajas segl:

Arkeologer har kanskje funnet profeten Jesajas segl

Alle disse funnene er virkelig fascinerende, de bekrefter Bibelen som en historisk autoritet. Det er med på å bekrefte at det som står i Bibelen er troverdig. Det betyr at frelsesbudskapet er troverdig.

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn (Jesu navn) som vi kan bli frelst ved.» (Apostlenes gjerninger 4:12)