Barabbas er fengslet. Dagen er kommet da han skal korsfestes. Vaktene skal hente ham til Golgata. Så låser en soldat opp og roper til ham:

«Barabbas kom deg ut, du er fri til å gå!»

I den siste tiden har jeg blitt ganske interessert i personen Barabbas. Det som virkelig har gått opp for meg er at Barabbas er meg! Barabbas var en opprører, terrorist, tyv og morder. Han fortjente virkelig lovens strengeste straff, som var døden. At han var skyldig var det liten tvil om.

På samme måte er det med meg. Jeg er like skyldig som Barabbas overfor Gud. Romerbrevet 3:10 forteller oss: For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 

Jeg strever ofte med mitt eget liv og ordene som Paulus beskriver seg selv med i 1. Timoteus 1:15, der han sier at han er den største av alle syndere, er en følelse jeg ofte har om meg selv. Men, heldigvis har vi en frelser, Jesus Kristus, som tok all vår skyld på seg da Han døde i vårt sted på Golgata.

Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. (1. Timoteus 1:15)

Barabbas 3

Barabbas er et bilde på meg og deg, ja oss alle! 

Barabbas var kanskje den første som konkret fikk erfare hva en stedfortredende død er.

Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.

Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» (Lukas 4:17-24)


 

Hovedårsaken til at jeg har blitt så nysgjerrig på Barabbas er at jeg er så heldig å få være med i en sanggruppe som heter Frihals og der synger jeg solo på en sang som heter Barabbas.

De siste årene har Frihals blitt ledet inn i et spennende engasjement for Norea Mediemisjon, og spesielt deres nye konsept, Troens menn.

Frihals

Vår første innspilling – Troens menn – vil bli lagt ut for salg i første halvdel av 2018. Vi håper du kjøper plata, via Norea, og at du får mye glede og inspirasjon fra den.

Her får dere høre sangen Barabbas:


Geirr Standal fra De Frie Evangeliske Forsamlinger har skrevet en fantastisk artikkel om Barabbas som virkelig er verdt å lese:

Påske gjennom Barabbas´ øyne

I beretningen om påskeuka finnes det noen personer som vi ikke vet så mye om, selv om de har en viktig rolle i påskebudskapet. Personer som Simon fra Kyrene, som ble tvunget til å bære Jesu kors, den romerske offiseren som stod ved korset og uttrykker når Jesus dør på korset, «Sannelig, han var Guds Sønn». Eller som røveren på korset som i siste øyeblikk blir frelst og Josef fra Arimatea, som er med og begraver Jesus ved blant annet å gi ham en ny grav. Men den personen som dukker opp i påskeberetningen og som får mest omtale, er en mann ved navn Barabbas. Alle fire evangeliene beretter om ham. 38 vers er brukt om han.

I Matt 27,15-26 kan vi lese om rettergangen som ender med den kjente historien om Barabbas som gikk fri i stedet for Jesus.

Men for å forstå betydningen av denne mannen og historien, så må en vite litt om ham.

Hvem var Barabbas

 La oss se på navnet hans, «bar-abbas» som er et arameisk ord der «bar» betyr sønn av og «abbas» betyr far. Altså «bar-abba», fars sønn. Noen mener han var sønn av en kjent rabbiner, men hadde gått sin egen vei som kriminell og opprører.

Barabbas

Sannsynligvis var navnet hans Jesus Barabbas. Det kommer frem når Pilatus i Matt 27,17 sier: «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som kalles Messias?» Bibelkommentatorer poengterer her av historiske kilder at navnet var Jesus Barabbas og at Pilatus her måtte poengtere «Jesus, som kalles Messias» for å skille mellom dem. (BM11-oversetter dette verset med Jesus Barabbas).

Men hva var han dømt for? I Matteus står det at han var en beryktet fange. En som kanskje hadde stått på listen over de mest ettersøkte personer. Markus forteller at han var en morder. Det hadde skjedd under et opprør. Det samme sier Lukas. Johannes forteller at han var en røver. Det ordet som brukes her er ikke om en enkel tyv, men en som raner og driver med terror.

Når vi legger alt dette sammen ser vi at Barabbas var en ettersøkt man for opprør mot det romerske imperiet og som i dette hadde begått mord. Statsfiende nummer én, om en kan si det slik.

Det interessante er at det ordet som blir brukt om Barabbas som røver, er det samme ordet som brukes om de to andre som hang på korset med Jesus. Det mange tror er at det midterste korset var til Barabbas. Alle de tre hadde begått den samme forbrytelsen og der var Barabbas lederen.

Hvor ble Barabbas holdt fanget

 Historikere mener han ble holdt fanget enten i palasset eller i nærheten av palasset til landshøvdingen Pontius Pilatus.

Jesus ble ført dit, blant annet av jødiske ledere. Jesus gjennomgikk mange forhør fra ypperstepresten Kaifas, de skriftlærde og eldste, til Pilatus som igjen sender ham videre til Herodes. Jesus ender så tilbake hos Pilatus. Alt dette skjedde i løpet av natt til langfredag.

Tidlig på morgenen er Jesus hos Pilatus. Pilatus selv utrykker flere ganger at denne mannen er uskyldig. Han prøver å unngå å ta en avgjørelse med hva han skal gjøre med Jesus, siden han er overbevist om Jesu uskyld. Det fører til at han får Jesus hudstrøket (Joh19,1ff), setter på ham en tornekrone og henger en purpurkappe på ham. Alt dette for å få fram sympati fra folket. Nå tas Jesus frem igjen foran folkemengden og Pilatus sier: Se det menneske! (Joh 19,5). Men folket roper, korsfest ham!

Selv ikke forsøket med å bytte Barabbas med Jesus lyktes. Det er da Pilatus gjør det han blir kjent for senere. Han vasker sine hender og sier: Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for (Matt 27,24). Men hans ansvarsfraskrivelse fratar ham ikke ansvaret for det som skjer. Pilatus hadde autoritet til å sette Jesus fri eller få han dømt. Det at han tillater Jesu korsfestelse gjør han medskyldig, sammen med jødene og menneskeheten.

Hva betydde langfredag for Barabbas

Se for deg denne scenen.

Barabbas sitter fengslet, om ikke der i palasset, men i nærheten. Han venter at vaktene skal komme og hente ham til Golgata. Han vet at dagen er kommet da han skal korsfestes. Det er vel ikke så vanskelig å forestille seg at han har sovet lite de siste nettene, tenkt på hva han må igjennom. Han hadde sikkert sett andre bli korsfestet før. Hadde nok sett hvordan de led en langsom død. For noen tok det flere dager å dø. Andre ble gale av smerten og pinen de gikk igjennom. Dette visste han. Han hadde da sikkert telt dagene og timene, ventet på at vaktene skulle komme for å korsfeste ham.

Mens han sitter der i cellen sin hører han en folkemengde på utsiden. Han hører også at folkemengden roper Barabbas, Barabbas! Det må ha fanget hans oppmerksomhet. Og det neste han hører som folkemengden roper er korsfest ham, korsfest ham! Han tenker kanskje med seg selv at dette er mitt verste mareritt. En folkemengde har samlet seg og roper at jeg skal dras ut for å bli korsfestet. Han kunne nok ikke høre Pilatus sine ord. Da en av soldatene tar i celledøren, lukker opp og roper til ham: «Barabbas kom deg ut», sank hjertet i brystet hans. Soldaten sier videre: «Du er fri til å gå»! Barabbas må et øyeblikk ha tenkt, nei, det stemmer ikke!

Vel, vi vet ikke. Bibelen beretter ikke noe om dette. Men en kan forestille seg hvordan det må ha vært for ham når han snubler seg ut av fengslet og går ut i vårsolen som en fri mann.

På et eller annet tidspunkt så må han ha spurt seg hvorfor han gikk fri. Kanskje noen fortalte at en som heter Jesus fra Nasaret ble korsfestet i stedet for ham. Bibelen forteller ikke noe om dette, men jeg liker å tro at han stod et sted, ikke så langt unna Golgata for å se på de to vennene som hang på korset og Jesus som hang på hans kors.

For Barabbas må langfredag bety dagen han ble satt fri.

Hva betyr langfredagen for oss

Betydningen av Jesu korsfestelse strekker seg lenger enn bare til Barabbas. Barabbas var kanskje den første som konkret fikk erfare hva en stedfortredende død er. For Barabbas skulle dø den dagen. Han fortjente det. Men en som var totalt uskyldig, døde i stedet for ham.

Vi kan alle si at Jesus tok vår plass. Slik som Barabbas, var vi døde ved våre overtredelser til Jesus kom.

«Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham» (Jes 53,6).

«Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud,» (2 Kor 5,21).

«For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud» (1 Pet 3,18).

Det midterste korset var for oss. Men Jesus tok den plassen i stedet. En rettferdig for urettferdige.

Dette er de gode nyhetene. Det er hans liv for mitt liv. Vi fortjente dommen, men han tok min skyld. Det eneste en trenger er å ta imot denne gaven.

Langfredagens betydning for oss er at vi er frie!