Bibelen gir oss et rammeverk for å forstå dinosaurenes livshistorie ved å ta for seg flere tusen år med historie som inkluderer mysteriet om når de levde og hva som skjedde med dem.

 Dinosaurene er brukt mer enn noe annet for å indoktrinere barn og voksne til å tro på forestillingen om at jordens historie strekker seg over millioner av år. Uansett hva som påståes fra den evolusjonistiske vitenskapen, gir Bibelen oss et rammeverk for å forstå dinosaurenes livshistorie ved å ta for seg flere tusen år med historie som inkluderer mysteriet om når de levde og hva som skjedde med dem.

Dersom man ikke tror på det historiske aspektet i Bibelen, hvorfor skal man da tro på det moralske eller på frelsesbudskapet?

 Hvis dere ikke tror hans (Moses) skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?  -Klare ord fra Jesus selv i Joh. 5:47

Selv om dinosaurer er fascinerende vil nok noen si: «Hvorfor er dinosaurer slik en viktig sak? Det er da så mange andre viktige saker å hanskes med for verden i dag, slike som abort, familier som går i oppløsning, rasisme, utsvevende sexliv, uærlighet, homoseksualitet, aktiv dødshjelp, selvmord, lovløshet, pornografi osv. Vi burde konsentrere oss om å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, ikke bekymre oss om problemstillinger som dinosaurer.»

Sannheten er at evolusjonslæren omkring dinosaurer som gjennomsyrer samfunnet i dag har en stor innvirkning på hvorfor mange ikke er villige til å tro på evangeliet, som også er årsaken til alle de store sosiale problemene som samfunnet må hanskes med. Dersom man ikke tror på det historiske aspektet i Bibelen, hvorfor skal man da tro på det moralske eller på frelsesbudskapet?

Dersom vi aksepterer evolusjonsteoriens lære om dinosaurer, da må vi innse at Bibelens skapelseshistorie er falsk. Dersom Bibelen er feil på dette området, da er den ikke Guds Ord og vi kan dermed ignorere alt som vi finner ubeleilig i denne boken.

Dersom alt liv oppstod gjennom naturlige prosesser – uten Gud – da er vi ikke Guds eiendom og han har ingen rett til å fortelle oss hvordan vi skal/bør leve våre liv. Fakta er at Gud ikke eksisterer i denne måten å tenke på, det finnes absolutt ingen basis for moral. Uten Gud er alt lov, tanken om rett og galt er bare basert på skjønn. Uten en basis for moral, finnes det ikke noe som heter synd. Og når det ikke finnes synd er det ikke noe behov for å frykte Guds dom og det er ikke noe behov for en Frelser, Jesus Kristus. Bibelhistorien er livsviktig for å i det hele tatt ha forutsetning for forstå hvorfor vi trenger å ta imot Jesus Kristus sitt frelsesverk.

Læren om at dinosaurene levde og døde millioner av år før mennesket er et direkte angrep på fundamentet til evangeliet.

Læren om at dinosaurene levde og døde millioner av år før mennesket er et direkte angrep på fundamentet til evangeliet. De fossile funnene, som dinosaurene er en del av, dokumenterer død, sykdom, lidelse, ondskap og brutalitet. Det er en virkelig stygg historie. Når man tror på at fossilene har ligget i de sedimentære lagene i millioner av år, aksepterer man også død, blodsutgytelse, sykdom og lidelse før syndefallet.

Men, Bibelen gjør det helt klart at død, blodsutgytelse, sykdom og lidelse er en konsekvens av synd. Som en del av forbannelsen fortalte Gud Adam i 1.Mosebok 3:19 at han ville vende tilbake til støv som han var laget av, noe som viser følgene av døden ikke bare var åndelig, men også fysisk.

Les hele den utrolig spennende, opplysende, lettleste og nødvendige artikkelen:

Hva var det som hendte med dinosaurene