Morfarbarn

 

32 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt dette informative, utfordrende og lettleste dokumentet på 8 små sider. Les den og spre dokumentet!

1) Brosjyren i lav oppløsningBruk denne hvis du vil legge ut lenke til dokumentet på en nettside, eller på Facebook, eller sende den som vedlegg i en e-post.

2) Brosjyren i høy oppløsning. Bruk denne hvis du vil printe ut et eksemplar i best mulig kvalitet.

3) Bilde av brosjyrens forside. Bruk gjerne dette bildet hvis du trenger et illustrasjonsbilde ved omtale av erklæringen.

4) Bestilling av papirutgaven. Erklæringen er trykt opp som en 8 siders papirbrosjyre i fire farger på fint papir. Brosjyren kan bestilles for kr 1,25 pr stk ved å ringe eller sende en SMS til 99 23 23 54.

Navnene på alle de 32 organisasjonene og kirkesamfunnene:

• Pinsebevegelsen i Norge • Normisjon • Norsk Luthersk Misjonssamband • Den Evangelisk Lutherske Frikirke • De Frie Evangeliske Forsamlinger • Misjonsforbundet • Det Norske Baptistsamfunn• Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) • Indremisjonsforbundet • Oslo katolske bispedømme • Trondheim stift/Den katolske kirke i Midt-Norge • Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge • NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering • Den Norske Israelsmisjon • Evangelisk Luthersk Nettverk • OASE • Ungdom i Oppdrag • Kvinner i Nettverk • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag • Norges Samemisjon • Den indre Sjømannsmisjon • Asia Link • Kristent Nettverk • Foursquare Norge • Doulos-nettverket • Den nordisk-katolske kirke • Kristen Muslimmisjon • Til Helhet • For Bibel og Bekjennelse (FBB) • Barn og Foreldrerett • JesusKvinner • Operasjon Mobilisering • Nettverk for Menn • Stiftelsen MorFarBarn

Disse 32 kirkesamfunnene og organisasjonene står sammen som utgivere av erklæringen. Stiftelsen MorFarBarn (www.morfarbarn.no) har koordinert prosjektet.

Hver enkelt medutgiver støtter intensjonen og budskapet i denne erklæringen, men går ikke nødvendigvis god for alle enkeltformuleringer i dokumentet