Ofte blir vi møtt av mennesker som kommer med bibelvers tatt helt ut av sin kontekst for å ydmyke oss som tror at Bibelen er Guds Ord. Dette gjøres for å fremstille oss som dumme og naive og ikke minst for å vise oss hvor grusom Gud er. Også nå i homofilidebatten, kan man bli møtt med, særlig vi fra Flekkerøya, spørsmål om vi spiser reker. Det blir hevdet at det er like ille, i følge Bibelen, å spise reker som å leve ut homofili. Så da blir liksom fasiten at bibeltroene kristne også velger og vraker hva man skal tro og hva man skal følge av Bibelens budskap. Det er helt forståelig at man ofte kan føle seg maktesløs overfor slik argumentasjon. Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal svare.

Nylig var det et slikt harselerende innlegg i Fædrelandsvennen som kan leses her. Heldigvis kom det et flott motsvar fra Oddvar Søvik 23.juni 2016 som jeg ønsker å publisere her. Håper dette innlegget kan hjelpe deg til å forstå litt mer av Bibelens inndeling og hvordan den best forståes.

Hvordan lese og forstå Bibelen?

 Å lese og tolke Bibelen rett er viktig, men vanskelig.

Det er ikke så enkelt som Ole Zahl Mölö harselerende fremstiller det i Fædrelandsvennen 20.6. La meg for det første si at Bibelen er ingen lovbok der alle vers er paragrafer som skal adlydes på lik linje, slik Mölö synes å mene.

 Typer litteratur

Når det gjeldet Det gamle testamentet så består det av mange forskjellige typer litteratur:

 1. Vi finner historisk stoff. Det har vist seg gang på gang at de historiske opplysningene er meget pålitelige, men historien er først og fremst historietolkning. Bibelen forteller hvorfor Gud handlet slik han gjorde.

 2. Lovstoff. Her finner vi både morallover, som de ti bud, renhetsforskrifter, offerlover og straffelover.

 -Renhetsforskriftene ble gitt i en tid der man ikke kjente til bakterier og virus. Ved å følge disse lovene unngikk folket mange av de sykdommene andre folkeslag slet med. Det gjaldt også spising av ulike typer mat som lett kunne bli bedervet – så som ulike skalldyr for eksempel.

 -Offerlovene pekte frem mot Jesus som skulle bringe det fullkomne offer. Dermed er de oppfylt og har ingen gyldighet for oss i dag.

 -Morallovene og straffelovene gjaldt Guds utvalgte folk som skulle bevares i hellighet blant de ugudelige folkeslagene. Derfor er straffene ofte så strenge, for det var så mye som stod på spill. Straffelovene gjaldt for jødene. Bare de morallover som bekreftes i Det nye testamentet gjelder også for oss, for de konkretiserer hva det vil si i praksis å elske Gud og sin neste.

 3. Poetisk litteratur. Her brukes bilder som selvsagt ikke skal tas bokstavelig. Når det for eksempel står Sal i 104,5 at Gud grunnla jorden på dens søyler, så betyr ikke jorden står på søyler, men at den er et trygt sted å bo på. Derfor heter det i slutten av verset: aldri i evighet skal den rokkes.

 4. Profetisk litteratur. Profetene talte Guds ord inn i samtiden, men talte også om fremtiden. Da er ofte perspektivet sammentrengt slik at det kan ligge århundrer mellom utsagnene i samme kapittel. Profetene bruker også bilder som må tolkes.

 5. Når det gjelder Det nye testamentet så har vi historisk stoff, slik som evangeliene og Apostlenes gjerninger. Forskning har gang på gang vist at Lukas er bemerkelsesverdig nøyaktig i sine gjengivelser. I evangeliene taler Jesus, som er den fullkomne åpenbaring av Guds vilje, og det han sier har gyldighet for oss i dag.

Sunne tolkningsprinsipp er ellers å lese enkeltvers i sin sammenheng. Det er også en sunn regel at klare ord må kaste lys over de mer vanskelige ordene.

En bok om frelsen

I brevene taler apostlene inn i konkrete situasjoner, som gjaldt der og da, men gir også generelle råd for alle tider. Deres autoritet er på linje med Jesu ord, for de hadde lært av ham, de hadde fått fullmakt av ham til å tale på hans vegne, så derfor må vi ikke spille Jesus ut mot apostlene, slik det ofte gjøres i dag.

Sunne tolkningsprinsipp er ellers å lese enkeltvers i sin sammenheng. Det er også en sunn regel at klare ord må kaste lys over de mer vanskelige ordene. Men den hovednøkkelen til å forstå Bibelen rett er å lese den som en bok om frelsen i Jesus Kristus, slik Paulus uttrykker det i 2 Tim 3,15 …. de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.

 

Reklame