Se hva Jesus sier i Johannes 15:18-27:

Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, hater også min Far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min Far. Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

Sann evangelieforkynnelse vil alltid vekke motstand.

Det er ingen tvil om at om man forkynner evangeliet klart og rent, uten noen form for kompromisser av noe slag, får man ofte satt en merkelapp på seg som ukjærlig, hatefull, trangsynt osv. At forfølgelsen av bibeltro kristne hardner til i landet vårt er det ingen tvil om. Den verste forfølgelsen finner vi faktisk fra de liberale «kristne». Det er de som kommer med de mest krasse karakteristikkene av de troende som ønsker å lese Bibelen som Guds Ord. Man kan også lese mange hatefulle kommentarer på facebook og under avisartikler fra mennesker som man tidligere anså som medkristne og bekjente.

Innholdet i kommentarene er alltid basert på synsing og tar aldri utgangspunkt i Bibelsk lære. De er så selvsikre på egen fornuft og tankevirksomhet at dette trumfer Den Hellige Skrift glatt. Det er utrolig så selvsikre de er på at det ikke finnes alvorlige konsekvenser for de som ikke vender om fra sin syndige vei. Hvordan kan de være så sikre på sin egen frelse? De tror ikke på helvete, et fryktelig sted som Bibelen advarer sterkt mot dersom man ikke vender om og kommer til tro på Jesus Kristus! Hvorfor er det ene akseptabelt å tro på, mens det andre ikke? Problemet deres er at de velger kun det som klør i øret og velger kun ut de bibelversene som passer for deres egen tankevirksomhet. Det er rett og slett en sekterisk måte å lese Bibelen på. Man plukker ut det man liker og lager sin egen religion basert på bibelvers som stemmer med egne ønsker og egen tankevirksomhet. Det blir hevdet at Gud har gitt oss fornuft og evne til å tenke selv. Det er riktig, men hva er vel mer fornuftig enn å stole på Bibelens lære som er Guds åpenbaring til oss. Det vil jo være direkte ufornuftig å ignorere Guds lære og vilje for oss.

Liberale kristne tillegger også Jesus en toleranse som det absolutt ikke finnes noe holdepunkt for i Bibelen. Tonen i kommentarene er absolutt ikke preget av Guds Ånd, eller bærer på ingen måte preg av den toleransen overfor medmennesker som de selv etterlyser hos oss, som tror at det som står skrevet i Bibelen er sant og innblåst av Gud. Noen ganger lurer jeg på om de liberale kristne er klar over at de egentlig går til angrep på Gud selv når de verbalt angriper mennesker som ikke gjør annet enn å løfte fram Bibelens bokstav. Det er ikke konservatives tankevirksomhet som blir angrepet, men Bibelen, Guds Ord.

Forfølgelsen av de som våger å stå på Bibelens lære i et mer og mer sekulært samfunn kommer også fra helt uventet hold.  Steinar Malmin fikk nylig sparken som ungdomsarbeider ved Nærbø bedehus for å fremme kirkens tradisjonelle syn på abort og homofili på privat Facebook side. Nettstedet www.sokelys.com forteller at Steinar Malmin postet noen kommentarer hvor han la fram det som har vært kirkens tradisjonelle syn på abort og homofili gjennom snart 2000 år. Dette falt ledelsen i Nærbø bedehus tungt for brystet. Bedehuset er kontrollert av de tre organisasjonene Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet og ikke minst Normisjon som igjen er under sterk inspirasjon av den kontroversielle IMI kirken. Dermed og helt uten saklig grunn sparket de ungdomsarbeideren på direkten og forbød han å komme på ungdomsmøter i oppsigelsestiden.

Les hele denne opprivende historien her: http://www.sokelys.com/?p=12709

Noe har skjedd, når gudløse sekulære politikere og sekulære kristne foretrekker moderate muslimer fremfor konservative kristne, spørsmålet er hva? –  skriver Kjell Skartveit.

Det har vakt oppsikt at avisen Vårt Lands redaktør Helge Simonnes har gått ut med kritikk av konservative kristne, eller fundamentalister, som han kaller dem. Selv synes han å trives bedre med sekulære mennesker, mennesker som vil at staten skal bygges på verdier som menneskerettigheter, toleranse og demokrati, det vil si tomhet.

Vil anbefale dere alle å lese kommentaren som Kjell Skartveit, Stavanger i avisen Dagen har skrevet etter Vårt Lands redaktør har gått til frontalangrep på bibeltro kristne.

 http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/sekularitet/Hvorfor-konservative-kristne-blir-skyteskive-263070

Det er en pris å betale for den som vil stå på og holde fast ved Bibelen som Guds evige, uforanderlige og autoritative ord for liv og lære.

Tirsdag 27.10.2015 la Bjørn O. Hansen ut en flott artikkel på sin blogg http://www.bjornolav.blogspot.no/ som jeg syntes var så fantastisk flott lesning at jeg ønsker å dele den her i sin helhet på min blogg bibelogtro:

Uredd luthersk prest i Tyskland får motstand fra pastorer og det tyske parlamentet

Uredd prest

Det har den lutherske presten Olaf Latzel (bildet) fått merke til fulle. 70 pastorer fra Bremen, hvor Latzel er prest i den historiske St.Martini’s kirke, har slått seg sammen og gått i protestmarsj mot Latzel. De 70 pastorene vil ha mangfold og mener Latzel krenker andre religioner. Latzel vil være tro mot Guds ord. Og for første gang siden 2.verdenskrig har en tysk pastor blitt fordømt av det tyske parlamentet.

Jesus er den eneste veien til Gud, og den Gud som vi tror på ikke er den samme som muslimenes Allah.

Hva er problemet? Et av dem er at Olaf Latzel forkynner at Jesus er den eneste veien til Gud, og at den Gud som vi tror på ikke er den samme som muslimenes Allah. Men det er mer: Olaf Latzel forkynner evangeliet klart og rent, uten noen form for kompromisser av noe slag. Det er forkynnelse av lov og evangelium, og mennesker kommer til tro. Dette provoserer mange. De kaller den lutherske presten for ukjærlig, hatefull, trangsynt og bruker alle de andre ‘honnørordene’ som man er så glad for å sette som merkelapper på de som tar Guds ord på ramme alvor.

Det er slett ikke et godt tegn når alle stryker deg med hårene og roser deg. Sann evangelieforkynnelse vil alltid vekke motstand.

Olaf Latzel mener det er godt at han får motstand, fordi denne type motstand gjør ham bare sterkere, og det er slett ikke et godt tegn når alle stryker deg med hårene og roser deg. Sann evangelieforkynnelse vil alltid vekke motstand. Han er også en tydelig forsvarer av det kristne ekteskapet, og en like tydelig motstander av likekjønnet «ekteskap». Og det har vakt reaksjoner at han fra prekestolen har bedt mennesker vende om fra okkultisme og bruk av Buddha-statuer i hjemmene, og kvitte seg med alt slikt, om man vil følge Jesus.

Selv om Tyskland var det landet hvor Reformasjonen ble født og har vært en stor sendenasjon for misjon, så står det ikke særlig godt til med den kristne tro i landet i dag. To år før det store reformasjonsjubileet er det frafall fra troen som preger Tyskland.

Olaf Latzel, som er prest i den nasjonale lutherske kirken i landet, hevder at så mange som 80 prosent av prestene innen denne kirken ikke er født på ny (trolig blir dette gjenspeilet i Den Norske Kirke, bibelogtro anm.):

 «Og det er et kjempeproblem. For det betyr at de lager sin egen lære. Men Bibelen er Guds ord, vår lov, kapittel for kapittel, setning for setning, bokstav for bokstav.»

Olaf Latzel, er prest i St.Martins kirke (Hellige Martins kirke) i Bremen hvor Joachim Neander var prest i 1679. Det var han som skrev salmen «Underfulle konge», hvis første vers lyder slik:

Underfulle konge, du som allting bærer,
vi med lovsangs røst deg ærer.
All din rike godhet
lot du til oss strømme,
så vi vandret som i drømme.
Hjelp oss nu, 
styrk oss du,
gi vår salme vinge
la vår lovsang klinge.

Olaf Latzel mener kampen står om vår forståelse av hvem Gud egentlig er. Det er jeg enig med ham i. Antall gudstjenestebesøkende stiger stadig, og er nå oppe i nærmere 400 på en vanlig søndag. Mellom 4.000-5.000 følger hans prekener på YouTube.

CBN News har laget en reportasje om denne uredde lutherske presten. Du kan se denne reportasjen her:

http://videos.cbn.com/services/player/bcpid1697316436001?bckey=AQ~~%2CAAAAqwZdoRk~%2C5p3D8wQwoZ8oJO3MI2xIgOgYVJVg2DJk&bctid=4567985102001