Forstår at voldtekt er svært vanskelig for den stakkars jenta som har blitt misbrukt på det verste. Forstår at det kan virke utenkelig å bære frem en overgripers barn i sin egen kropp. Men hvorfor skal den uskyldige part, barnet, drepes? Hvorfor rettferdiggjør en voldtekt drap på det ufødte barnet?

I Norge i dag blir årlig opptil 15 000 barn regelrett drept i mors liv. Det kalles abort, men det rette ordet for dette er fosterdrap! Dere har sikkert alle hørt om Ludvig Nessa & Børre Knudsen, som i en årrekke har stått i kampstriden i kampen mot de lovlige (ifølge norsk lov) drapene. Børre Knudsen reiste hjem til Herren 17. august 2014.

De fleste nordmenn, også i våre kristne kretser, synes virkemidlene til Nessa/Knudsen er uakseptable. At kristne rettroende mennesker er imot denne kampen som Nessa/Knudsen driver, er jo i seg selv forskrekkelig! Selv om virkemidlene er sterke og klare, så må vi være klar over at det kreves sterke og tydelige virkemidler for å nå fram med en slik sak. Vi som kristne må være såpass troverdige at vi kaller «en spade for en spade» og et drap for et drap! Det er INGEN forskjell på et knivdrap f.eks. enn på et fosterdrap. Det ble sagt på 1980 /1990 tallet da striden om abort raste som verst, og det blir sagt av kristne i dag:

«Vi er enige i sak, men ikke i virkemidler!»

 

Som svar på dette likegyldige og veike utsagnet vil jeg sitere en tekst, nærmest en «lignelse», ifra Jan Aage Torps bok: LUDVIG NESSA – KAMP

Ludvig Nessa forteller:

– Jeg så en buss med barn. Bussen var stappfull. Det må ha vært et sted mellom 50 og 60 barn i bussen. Det var en fin dag og stemningen var god. Og barna var glade og fornøyde. Men så skjedde plutselig en tragisk ulykke. Sjåføren mistet styringen. Bussen skar ut, og utfor veien bar det. Bussen slo salto et par ganger i fjellskrenten på vei ned mot sjøen. De barna som ikke allerede var drept, var i ferd med å drukne.

 Biskopen der i bispedømmet kom samme vei. Han stoppet, gikk ut av bilen og så hva som skjedde. Biskopen oppdaget da at det var noen få mennesker som forsøkte å redde noen av barna fra den sikre død. Men biskopen skarpe blikk så mer. Han så to prester blant livredderne. Og da biskopen hadde studert dem nøyere, oppdaget han at de var fra et annet bispedømme. Biskopen ble da meget vred! Han mente at disse to prestene hadde brutt norsk lov. Og at de hadde ingen som helst rett til å utføre noe som helst i hans bispedømme uten å ha innhentet hans eller sogneprestens tillatelse.

 Og biskopen hadde selvsagt rett i dette. Han støttet seg til Kong Christian Den Femtes Grunnlov av 15. april 1687 og der står det den dag i dag:

 «Ingen prest må sig med andres kall bevare, enten med Guds Tienistis Forrettelse, Legpredikanten, eller i andre Maader, uten det skjer efter den rette Sognepræstis Begæring, og med hans villie, eller Superintendentens Befaling.»

 En annen biskop kom samme vei. Han hadde vært i det store utlandet på et større kirkemøte. Der var de alle blitt enige om å oppfordre vestlige land til å sende våpen til ANC i Sør-Afrika. Som avtalt, så gjort. Biskopen oppfordret norske myndigheter til å sende våpen til Afrika. Men han hadde ikke fått gjort dette, før han stod ved ulykkesstedet. Side om side med den andre presten hisset han seg skikkelig opp. Det han ikke likte var metodene som disse prestene nede i vannkanten benyttet seg av. De hadde av alle ting prestekjolene på, og mens de jobbet for å redde barna sang de salmer

 (Nessa/Knudsen var alltid iført prestekjolene mens de protesterte mot abortklinikkene. De sang også salmer til ære for Gud under sine mange aksjoner).

 Dette mente han kunne skade kirkens gode navn og rykte. Så noe støtte til ANL (Aksjon Nytt Liv, drevet av Nessa/Knudsen) ble det ikke fra han.

 Også en minibuss stoppet ved ulykkesstedet. Noen prester og sekretærer, og til og med noen lærere, hoppet ut av bussen for å kikke.

De diskuterte høylydt seg imellom og ble til slutt enige om en ting: De var enige i sak, men ikke i måten livredderne gikk fram på!

Mange skuelystne samlet seg til slutt oppe på veien som vanlig er når en ulykke har skjedd. En kunne høre at enkelte av dem sa til hverandre mens de så på barna som druknet: – Verden er jo så grusom i dag!

 Politiet kom også. Med blålys og sirener. Nå viste det seg at det var satt opp et lite skilt på landområdet mellom veien og vannet. På det skiltet stod det: «Privat område. Adgang forbudt! Grunneieren.» Da politiet oppdaget dette, forholdt de seg selvsagt til lov og orden og brukte alle sine mannskaper på å avslutte sitt arbeid før andre overtok. Politiet kunne ikke love noe som helst, for de utførte jo bare ordre. Aksjonistene nektet da selvfølgelig å forlate stedet. De ble derfor arrestert, alle som en, og kastet i fyllearresten og bøtelagt for å ikke ha fulgt politiets ordre.

 (Nessa/Knudsen ble flere ganger tatt av politiet og fengslet og bøtelagt for at de nektet å godta fosterdrap)

 

Media er kjent for å smi mens jernet er varmt. Men ikke her! Det krydde av mediafolk. Fotografene fotograferte alt og alle – unntatt de døde og døende barna. Og journalistene skrev om alt mulig – unntatt selve ulykken! Biskoper, prester, mediafolk, politi og alle andre mente mye, men ingen gjorde noe som helst med saken! De ble bare stående på veien å glo! MENS BARNA DRUKNET!!! HVORFOR GJORDE INGEN NOE FOR Å REDDE BARNA? Fordi det var INGEN ulykke, men en planlagt likvidering av uønskede og handikappede barn! Hvem stod bak dette? De øverste statlige og kirkelige myndighetene – de som både ansetter og lønner biskoper, prester, lærere, mediafolk og andre. Som også sparker dem som ikke klarer å høre på de tause skrik og ikke lenger orker stanken av de små barnelik som er sopt under teppet. De stinker – i alle fall i Guds nese! Riktignok var det noen som hørte skrikene og kjente stanken, også av biskoper, prester og mediafolk.  Men p.g.a folkesuvereniteten bekjente de det ikke- i alle fall ikke i handling – for at de ikke skulle bli utstøtt av det gode selskap!

 De ville heller ha ære av mennesker enn ære for Gud!

 Men så tilbake til ulykkesstedet:

 Hvem var det som gjorde foreldrenes vilje? Hvem var det som gjorde Guds vilje i denne situasjonen? De som bare ble stående oppe på veien eller de som hoppet i vannet for å redde barna?

 «Sannelig sier Jeg dere: Tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere. For da Sannheten kom til dere, trodde dere ham ikke, men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere ikke, slik at dere trodde på ham!»    Luk 21,31f

 

Ingen skal noe gang få innbille meg at en gjør en mor en tjeneste ved å drepe hennes barn. En graviditet varer i 9 måneder. En abort hele livet!

 

«Enige i sak, ikke i virkemidler»

Som jeg tidligere har skrevet så var det mange, og er mange, som sier de er enige med Nessa/Knudsen i sak, men ikke i virkemidler. Men hva vil de vinne fram med? Tror de som hevder dette, at en når fram og får større innpass med sitt synspunkt om man slutter å kalle abort for drap, men heller kaller det noe litt mer humant og «folkekjært»?

Tror de at det nytter å sitte på en stol og si: – Vi må jobbe iherdig med å få redusert aborttallene!? Tror de at de blir mer rettferdige framfor Gud om de «forbedrer» en ugudelig drapslov? Den ugudelige og bibelsk gale drapsloven er der jo fremdeles!

Mange kristne fordømte i ettertid av Nessa/Knudsens aksjoner deres framgangsmåte. Og mange gjør det også i dag. Men jeg ber deg om en ting, tenk deg om! Er det egentlig så radikalt og skarpt å møte opp på abortklinikker (drapsklinikker, for det er jo egentlig det. Vi kan vel kalle «en spade for en spade») og synge salmer og be for at drapene på ufødte barn må stoppes? Er det egentlig så veldig provoserende? For Nessa/Knudsen braste aldri fram med vold og ufine metoder når de aksjonerte mot fosterdrap.

Og selv om det er radikalt, er det egentlig så veldig sjokkerende å sende små dukker av et foster med ketchup på til div personer for å få dem til å våkne av den kriminelle søvn og innse at abort er det samme som drap, drap på Jesu minste små?

Det sier seg jo selv at når du skal protestere mot en slik makaber lov, som er fullstendig respektert i det postmodernistiske Norge, så må du ha virkemidler og metoder som kan nå inn til mennesker som ikke (vil) se (r) at dette er ingenting annet enn en henrettelse av små barn!

 Les hva 2 Krøn 19,10 sier til oss:

 «Hver gang frendene deres, hvilken by de så bor i, legger fram en sak for dere – enten det gjelder en drapssak eller spørsmål om lov og bud, forskrifter og rettsregler, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren, og Hans vrede rammer både dere og deres frender. Dette må dere gjøre; ellers fører dere skyld over dere.»

Likegyldigheten dreper

Det er ingen tvil om at det ikke først og fremst er fraværet som dreper, men likegyldigheten. Når kampen om fosterdrap raste som verst for en del år siden, var det absolutt mange, både kristne troende og ikke-kristne, som var enige med Nessa/Knudsen i deres kamp for barnet i mors liv. Men som det viser seg gang på gang er det den velkjente menneskefrykten som trår fram og setter sin kraft inn for full maskin.

Mange turte ikke, og tør fremdeles ikke i dag å vise sin støtte i kampen mot fosterdrap, de var redde for hva andre skulle mene om den. Det var rett og slett frykten for personlig navn og omdømme som hindret dem i å ta parti med Nessa/Knudsen i kampen mot fosterdrap. Og en ting kan vi nok alle være enige i, selv om det nok høres drastisk ut, at det var i alle fall ikke Guds vilje som kom fram med de mange som ikke viste støtte, men derimot Djevelens!

Guds ord – Bibelen – taler klart imot drap generelt sett, og ikke minst drap på uskyldige små barn i mors liv. Da skulle jo vi som troende mennesker forkynne hva Guds ord sier, uten å være redd for hva konsekvensene blir. Jesus sier mange ganger at vi skal bli hatet for at vi står på Guds Ord og forkynner dette Ordet for alle mennesker! Det kan koste mye, selv i Norge, å stå på Bibelens grunn i alt, men vi er lovet en desto høyere lønn i Himmelen.

 «Gled dere og fryd dere, for stor er den LØNN dere har i Himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.» Slik taler Matt 5,12.

Hvordan foregår egentlig et fosterdrap?

Det som du kommer til å se på videre i dette avsnittet, vil nok sjokkere deg noe. Men det viser bare galskapen i denne fosterdrapsloven som vi har i Norge i dag. Kan du tenke deg hvordan noen kan kunne foreslå å øke abortgrensen fra 12 uker til 16 uker? Man kan jo begynne å lure på hva som foregår i hodet på disse menneskene! Dette er blodige, men sanne dokumenterte fakta om abort, drap av barn i mors mage!

Abort1

Ledet av at et ultralydbilde griper drapslegen barnets ben med en tang.

Abort2

Barnets føtter blir dradd ut gjennom fødselskanalen.

Abort3

Abortlegen drar ut hele kroppen til barnet bortsett fra hodet.

Abort4

Drapslegen stikker en saks inn i hode på barnet. Saksen blir så åpnet for å gjøre hullet større.

Abort5

Til slutt blir saksen fjernet og et sugerør blir stukket inn i hodet på barnet. Hjernen blir sugd ut og forårsaker at skallen klapper sammen. Det døde barnet blir så fjernet.

Fosterdrap – En menneskerett?

Vi kan på flere plan høre argumenter der kampen for fosterdrap blir omgjort til en sak ang kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Dette gjør hele fosterdrapsdiskusjonen helt meningsløs og absurd!

Gud skapte mannen og kvinnen til å leve i lag. Her kunne vi også brukt mangfoldige sider og diskutert homofilispørsmålet, men det skal vi definitivt ikke gjøre. Vi vet alle hva Guds ord sier om homofili!

Kvinnen er skapt på fantastisk vis, kvinnen har fått den store gaven, gitt av Gud, å føde barn til jorden. Kvinnen er Guds redskap for å føre generasjon etter generasjon videre.

  «Alt som kommer først fra mors liv, hører meg til, alle førstefødte hanndyr i buskapen din, enten det er storfe eller småfe.» 2 Mos 34, 19

Alt liv hører Herren til. Ikke bare deg og meg som er utviklede mennesker, men også barnet i mors mage. Noen hevder at et foster bare er en «slimklump». Å hevde noe slikt er jo fullstendig hårreisende. Det stemmer ikke i det hele tatt – Det er blank løgn. Om du ser på ultralyd kan du se at et foster etter f.eks. 12 uker (høyeste lovlige ukeantall der du kan ta abort i Norge), er vel utviklet og har armer, bein, nese, munn, hjertet slår. Bare ta en titt på bildet nedenfor.

Å drepe et barn i mors liv er ingen menneskerett, enten du er kvinne eller mann. Gud skal råde, og råder over livet!

Ca. 12 uker gammelt:

Abort6

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» 

1.Mos 1,27

Frihetens samfunn – En velsignelse for det norske folk? – «Syndens lønn er døden» – sier Ordet!

Bibelen taler ikke uklart i fosterdrapsspørsmålet, den taler derimot krystallklart!

Det er ingenting, verken etter normal logisk menneskelig fornuft eller ifølge Guds Ord som sier at det er en menneskerett for kvinner å ha rett til selvbestemt fosterdrap! Er det noen som burde klage på at menneskeretten ikke gjelder dem, så er det barnet i mors liv som så lenge vi har rett ved loven, når som helst står i fare for å bli henrettet – uten dom!

Et fosterdrap løser ikke en kvinnes krise som opplever en «ikke planlagt» graviditet. (Ikke planlagt graviditet? – Her ser vi klart at synd avler synd.) Det gjør bare kvinnens sjel bedrøvet og full av sorg og samvittighetsplager. Her høster vi også fruktene av det løsslupne samfunnet vi lever i, med et løssluppent sexliv og Bibelens Ord om at «ekteskapets seng skal holdes hellig» regelrett blir latterliggjort og pakket ned i en eske og sendt langt, langt vekk med påskriften «utgått på dato»! Men hva ser vi, har dette «frihetssamfunnet» ført til at dagens mennesker har det bedre. Vi er blitt rikere, det har vi, men samtidig som velstanden og luksusen stiger, så øker depresjonene, selvmordstankene og de psykiske plagene er enorme!!

Flere og flere sliter med å takle hverdagen, presset og forventningene blir alt for store for mange. Vi lever i en tid med et enormt behov for sjelefred. Mange søker den ugudelige verden med fyll og fest i håp om å finne ro for sjelen. De finner INGEN RO! De finner ingen ro for sjelen, for tid og evighet før de tar imot Jesus Kristus som sin Herre.

«Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen nye krefter. Herrens lovbud er pålitelig, det gir den uerfarne visdom.» Sal 19,8

 Å rettferdiggjøre drapet på fosteret i mors liv, bedrer ikke livet til ei mor i nød. Å fjerne et levedyktig barn, med en sjel som hører Herren til, bidrar ikke til å frigjøre mors sjel fra de plager hun sliter med, nei, det gjør det bare enda verre!

Frihetens samfunn har nok «velsignet» det norske folk med luksus og overflod, men den har ført til fosterdrap, et stadig økende rusmisbruk blant alle aldergrupper i vårt samfunn, da spesielt ungdom. Frihetens samfunn har ført det norske folk bort fra Guds Ord og inn i en tid der Abraham, Isaks og Jakobs Gud blir spottet og hånet både i dagliglivet og på TV og andre medier. Det norske folk søker ikke lenger den Hellige Gud når deres sjel tørster, men de søker verdens gull og glans og de søker lysten og dets kjødelige drag til fall!

Stortinget skal begrense antall HIV- smittede med å dele ut gratis prevensjonsmidler og øke seksualkunnskapen bland norsk ungdom, men det vårt folk trenger er en vekkelse der Guds Ord får virke i ufrelste sjeler til omvendelse.

«Herren er mitt berg og min borg, min befrier, min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern.” Sal 18,3

Rom 6,23 sier til oss: «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Utviklingen av det norske (og verden ellers, for den del) samfunn viser at med økt frihet, så blir det også økte sosiale, psykiske og økonomiske problemer. Den Bibelske læren om at sex hører til innenfor ekteskapet blir sett på som en gammeldags holdning og et «pust fra Middelalderens mørketid» (bare se i lærebøkene i dagens grunnskole)! Hva har dette ført til? Jo, stadig flere ungjenter blir gravide. Stadige flere blir gravid ved et «uhell» som de sier på fint.

Hva skjer når flere og flere unge jenter i livets startfase har et «uhell»? Jo, «bruk og kast samfunnet» har en glimrende løsning på det. Det er bare å gå på våre mange fosterdrapsklinikker og drepe det uønskede barnet i mors mage.

 Du som hevder at Bibelen er ei bok som ble skrevet for flere tusen år siden og ikke er gjeldende i dagens moderne samfunn, tar skammelig feil, tro mine ord. Det er nettopp nå vi trenger Bibelens Ord, se bare på Gudsordet vi nevnte nå for noen linjer siden. Det taler jo rett inn i vår tid. Syndens lønn er døden – bokstavelig talt. Ikke bare for jenta som drepte sitt eget barn, men også for det uskyldige barnet i magen. Heldigvis kan vi treffe dette fosteret igjen i Himmelens rike, men ikke jenta og de som har sørget for denne djevelske fosterdrapsloven, så lenge de ikke bekjenner sine synder for Herren og møter Jesus i evangeliet som Stedfortreder mellom mennesker og Gud!

«Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, Jeg løser deg ut.» Jes 42,22

 «Å, Herre, jeg er jo din tjener, din tjener og din trellkvinnes sønn. Du har løst mine lenker.» Sal 116,16

 Det er mange muligheter du som norsk statsborger har for å fylle din sjels lengsel etter fred og lykke. Det er tilbud i fleng på alle kanter. Mange søker sine lysters vei, ettersom det «klør dem i øret». I konstant uro og ufred i sjelen søker verden til underholdningsbransjen, til pubene, til utsvevende liv, og ja til og med til fosterdrap for å komme ut av problemene, men det løser ingenting. Mennesker får ikke tilfredstilt sin lengsel fullt ut, kanskje noen får det midlertidig, men det blir bare et jag etter et større kick og en kraftigere rus for å lindre sjelens rop om sjelefred.

Igjen går vi til Salmenes bok og søker de bibelske sannheter vi finner der:

«Den dagen jeg ropte, svarte Du meg; Du gav meg mot og kraft i sjelen.» Sal 138,3

 Det er en du kan gå til med aller dine problemer og sjelelige smerter, enten du har gjort en fryktelig feil og blitt gravid «uønsket» eller du har baktalt eller misbrukt Herren Guds navn. Hans navn er Jesus Kristus. Han hører dine rop og lindrer din smerte. Dette er ord ifra Gud, til deg – i Norge, idag!

«Dere var som bortkomne sauer, men har nå vendt om til Ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.» 1.Pet 2,25

Hva sier Bibelen om fosteret?

 Bibelen taler mange steder om mennesket, og da også om fostret i mors mage, som på tross av hva folk måtte mene, også er et fullbyrdet menneske! I 1 Mos 5,2 taler Ordet: «Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt.» Gud skapte mannen og kvinnen og gav dem navnet menneske. Og legg nå merke til hva som står i det nevnte verset. Det står at «Han velsignet dem». Mennesket er Guds fremste skapning framfor noe. Ikke et eneste dyr eller insekt kan måle seg med mennesket. Det er vi som mennesker som har fått forvalteransvaret for jorda og det som er på den. Ingen skapninger har sett menneskets like. Mennesket er unikt i Guds øye. Vi har fått ansvaret fra Gud til å råde over jorden, og til og råde over fiskene i havet og ellers alt som kryper på jorda. Se versene nedenfor.

«Da sa Gud: – La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 1.Mos 1, 26

«Gud velsignet dem og sa til dem: – Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» 1.Mos 1, 28

Guds ord sier at mennesket er Guds unike skapning framfor noen og vi skal råde over livet på jorda – som «skogvoktere» for «Skogseieren» (Herren)! Men som gode «skogvoktere» bør vi samtidig sørge for å ikke ruinere og ødelegge «skogen». Vår oppgave som menneske er også å ta vare det vi har fått fra Gud, og ikke ødelegge Hans skaperverk!

Nå skal vi se på hva Bibelen sier om fosteret – det levende livet i mors mage. Bibelen sier til oss at fosteret vitner om Herrens mektige verk. Les hva Forkynneren sier:

«Likeså lite som du vet i hvilken retning vinden blåser, eller hvordan knoklene dannes hos fosteret i mors liv, likeså lite kan du vite hvordan Gud som skaper alt, gjør sitt verk.” Fork 11, 5 

Gud ser ikke bare oss som vi er nå, velutviklede og oppegående, han så oss også når vi var et lite foster, i mors liv. Jesus var jo selv et lite barn, akkurat som deg og meg, forskjellen er bare den at Jesus var sann Gud og sant menneske – uten synd! Det faktumet at Gud ser det enkelte mennesket – i hver enkelt situasjon i livets fase – er stadfestet flere ganger i Bibelen.

Bibelen taler varmt om forholdet mellom mor og barn, og Guds ord peker klart på Guds kjærlighet til deg, allerede fra livets startfase da du var i mors liv, se bare på Gudsordene nedenfor.

«Han som skapte meg i mors liv, har ikke han også skapt den andre? Er det ikke den samme Gud som har formet oss begge i mors liv?» Job 31,15

 «Ja, du drog meg fram av mors liv og la meg trygt ved hennes bryst.» Sal 22, 10 

 «For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv.» Sal 139,13

 «Så sier Herren, din skaper, han som har formet deg og hjulpet deg helt fra mors liv av (..)” Jes 44,2a

 

Det finnes ingen tvil i våre sinn når vi leser Bibelen: Jesus ser sine minste små – fostrene i mors liv! Det menneskeverdet og den kjærligheten som vi finner i Bibelen er helt unik, og viser en kjærlig Gud som kjenner sine (Joh 10,14+27). Samtidig som Gud er en rettferdig dommer som har makt til å sende mennesker til evig fortapelse for de som ikke tar sin tilflukt til korset. Jesus ønsker INGEN i en evig fortapelse – det er noe hvert enkelt menneske velger selv!

Til slutt, enda et soleklart Ord fra Gud som enda en gang stadfester Guds omsorg og elskverdige kjærlighet for det ufødte, men like fullt menneskelige fosteret:

 «Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.» Sal 139,16

 

 Som bekjennende kristne mennesker er vi forpliktet på Guds ord til å verne om Jesu minste små – fosteret i mors mage!

Bibelen taler klart at abort er drap på et menneske som er dannet i Guds bilde. Tidsånden og den verdslige verden håner Gud og Hans ord, men vi forkynner Guds Ord til menneskers frelse (Jes 12,2 – Luk 19,10 – 2 Tim 4, 1-5)

La oss tørre å stå fram og forkynne Bibelens sanne Ord! Det gjelder på flere områder i de aktuelle trosspørsmålene – fra lykkekristendom-forkynnelse, likekjønnede «ekteskap» og fosterdrap m. m!

«Jesus svarte: – Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4

 

 (Hentet fra nettstedet beroa.org, bearbeidet av bibelogtro)

 

Den usminkede sannheten

Leger, helsepersonell, politikere og abortforkjempere kaller abort for en utskraping av en celleklump/embryo. Dette er en fullstendig tåkelegging av sannheten. Når man gjentar en slik løgn mange nok ganger blir dette oppfattet som sannheten. Brodden av ondskapen blir ufarliggjort. Sannheten drukner i ufarliggjøring og bagatellisering. En utskraping av et ufødt barn høres makabert ut, men dette er den usminkede sannheten.

Abort er drap på et ufødt menneske! Et klart brudd på det 5. bud:

«Du skal ikke slå i hjel!»

 

Jeg tror det er viktig at vi tar innover oss dette. Jeg tror det er nødvendig for oss alle å se den hele og usminkede sannheten med vår egen synssans. Faktum er at sannheten ofte er usmakelig, brutal, virkelighetsfjern, ufølsom, vanskelig å godta, for tøff til å ta inn over seg. Sannheten er tvingende nødvendig for å se hva slags grusom brutalitet abort er.

Det som er noe av det mest grusomme er at vi er blitt et sorteringssamfunn. Vi kan velge bort de barna som blir født med «skavanker». Ufødte barn blir tatt livet av fordi de har Downs. Det er jo helt skrekkelig!! Abortloven er det verste utryddelsesprogrammet siden holocaust. Uønskede mennesker blir regelrett sortert ut og tatt livet av!

 Vil her vise to videoer som viser det som ingen av oss vil se.

Vil advare mot svært sterke scener!!

Advarsel: Denne filmen har ekstremt sterke scener!

Abort menneskeverd

For mer informasjon om abort, kontakt www.menneskeverd.no

 Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp.

Les også denne tidligere artikkelen fra bibelogtro.

 Kommer babyer til Himmelen når de dør?

Jesus og barn 2

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/02/16/kommer-babyer-til-himmelen-nar-de-dor/