Det er ikke lenger korsets flagg som vaier over den norske kirke, men regnbueflagget, -symbolet på menneskets opprør mot Gud

Den norske kirke er i ferd med å ta sine aller siste skritt bort fra sann og bibelsk kristendom og inn i frafallets mørke. Etter at årets kirkevalg er unnagjort er det nå flertall for at kirken skal begynne å vie homofile par, og selv om mange forsøker å snakke seg bort fra faktum, er den norske folkekirke i realiteten en splittet størrelse hvor flertallet ønsker å forlate Bibelens ord til fordel for folkets vilje. En kirke som velger å lytte til en sekulær medlemsmasse fremfor å lytte til Guds ord kan slett ikke defineres som en kristen kirke, og de krefter i den norske kirke som har valgt å stå på Ordets grunn bør nå innse at slaget er tapt -og ta konsekvensene av dette. Det er ikke lenger korsets flagg som vaier over den norske kirke, men regnbueflagget, -symbolet på menneskets opprør mot Gud.

Les resten av artikkelen her:

http://www.sokelys.com/?p=12118

Falsk lære

Avventende på Flekkerøy – den norske kirke i realiteten en splittet kirke

Et ja til homofile ekteskap og vielser av såkalte likekjønnede par vil åpenbart bli et omstridt tema blant dem i den norske kirke som ennå forsøker å holde fast på Guds ord og bud. En av dem som har fulgt saken på Flekkerøy er Richard Tørresen som frimodig proklamerer bibelsk kristendom blant annet gjennom sin blogg “Bibel og Tro” er i likhet med mange andre som ønsker å holde fast på bibelens ord bekymret for det som skjer i den norske kirke, etter at det nå går mot full aksept av homofil praksis i kirken. I en uttalelse til Søkelys som vi gjengir nedenfor sier Tørresen dette: De liberale er selvsagt fornøyde. De kristne som har en klassisk bibelforståelse tror jeg tar dette svært tungt”, sier Tørressen om utviklingen som peker i retning av full aksept av homofili i kirken.

Les hele intervjuet som nettstedet SØKELYS har gjort med Bibelogtro-blogger Richard Tørressen:

http://www.sokelys.com/?p=12126

False teaching