For mange dreier dette seg om mye mer enn uenighet i homofilisaken. Det dreier seg om bibelsyn og troen på Guds Ord som rettesnor for liv og lære, og som Guds kraft til frelse.

Når jeg har frimodighet til å bekjenne meg som en kristen er det på bakgrunn av hva Guds ord sier, ikke hva jeg sjøl tenker, føler og mener.

I en artikkel i Fædrelandsvennen 10. august tar Audun Myhre til orde for enhet om uenighet i den kirkelige debatt om homofilispørsmålet.

http://www.fvn.no/mening/synspunkt/Enhet-om-uenighet-2866822.html?link=related

 Av Olav Nilsen, Skisland

Publisert: 13.aug. Fædrelandsvennen

Per Nilsen (tremenning til mine barn) er hovedpastor i den lutherske menigheten Community of Hope, beliggende i nærheten av St. Paul i delstaten Minnesota.

Konservativ menighet

Kirken er et resultat av menighetsplanting i bydelen Rosemount, litt sør for St. Paul, og ble etablert i 2002. Kirken opplever at stadig nye mennesker blir frelst, døpt og lagt til menigheten.

Menigheten er konservativ i sin teologi, radikal i sin forkynnelse og sitt arbeid, og sterkt opptatt av evangelisering og misjon.

Fra oppstarten og frem til 2009 var Community of Hope medlem av ELCA (Evangelical Lutheran Church in America). Da meldte menigheten seg kollektivt ut av ELCA og gikk over til LCMC (Lutheran Congregation in Mission of Christ). Grunnen var at ELCA da åpnet for homofile ekteskap og homofile kirkelige ledere.

Svært mange enkeltmedlemmer og kirker i ELCA har gjort det samme. I løpet av noen tiår har ELCA redusert sitt medlemsskap frå 5,7 millioner til 3,9 millioner. En vesentlig årsak har vært uenighet i ELCAs liberale bibelsyn.

Troen på Guds ord

For mange dreier dette seg om mye mer enn uenighet i homofilisaken. Det dreier seg om bibelsyn og troen på Guds Ord som rettesnor for liv og lære, og som Guds kraft til frelse.

Når jeg har frimodighet til å bekjenne meg som en kristen er det på bakgrunn av hva Guds ord sier, ikke hva jeg sjøl tenker, føler og mener.

Når det da hevdes at det ene bibelordet etter det andre som dreier seg om ekteskap og samliv ikke har relevans eller gyldighet i vår tid, hvordan kan vi da vite om Johannes 3.16 (den lille bibel) er til å stole på?

Og vet vi ikke det kan vi heller ikke ha noen frimodighet i vår kristne tro, eller visshet om vår frelse.

Audun Myhre påpeker i sin artikkel at biskoper og Kirkemøte har vedtatt at homofilisaken ikke er splittende.

Det nytter lite med slike vedtak når realitetene tilsier noe helt annet.

Og det er det helt avgjørende i denne saken.