”Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Hanok. Så tok han seg fore å bygge en by og gav byen navnet Hanok etter sin sønn.” (1 Mos 4:17).

Vi ser at Kain holdt seg til sin hustru, men hvem var hans hustru? Hvor var hun fra? Fantes det en annen menneskerase enn etterkommerne av Adam?

Hvor fikk Kain sin kone fra