La oss bringe Jesus til den neste generasjon før den gudløse evolusjonsteorien og andre antikristelige lærdomsformer i enda større grad inntar hjertene.

”Da så jeg at det er slik med alt Guds verk at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske så strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å finne det ut” (Pred. 8,17)

”Evolusjonen er ikke bevist og kan ikke bevises, men vi tror på den fordi den er det eneste alternativ til skapertroen, som jo er utenkelig” (Evolusjonisten Arthur Keith)

Den største av alle kamparenaer i vårt samfunn er uten tvil kampen om barna. Vinnes barna for Jesus er mye vunnet. Vinnes barna for de mange falske lærdommer, som bl.a. undervises i våre skoler, vil Norge snart bli avkristnet. Kristne familier som fungerer, og hvor man tar bibelundervisningen av egne barn på alvor vil bli viktigere og viktigere.

Vi ser hvordan det såkalte moderne menneske ofte har mistet meningen i tilværelsen. Årsaken er åpenbar. Det har mistet nøkkelen, som er troen på Gud som skaper og frelser. Uten troen på ham blir alt kaos og forvirring. Sammenhengen mellom hva mennesket tror og hvordan det handler er blitt påvist innenfor mange områder. ”Mennesket er et dyr, som skaper seg en gud i sitt bilde etter hvert som det utvikler seg”, sa Darwin. Så sluttet man å dyrke Gud, begynte å dyrke mennesket, og utvikle seg til dyr. Dette er det såkalte moderne menneskets ulykkelige situasjon. For når mennesket tror det er et dyr, så er det ikke så lenge før det også lever som dyr.

I skolen fremstilles Darwins utviklingslære ofte som et vitenskapelig faktum, i stedet for det den er, en ateistisk teori, som går ut på at alt springer ut fra materien ved hjelp av kjemiske reaksjoner. At det er mange vitenskapsmenn som gir til kjenne sterk skepsis til teorien blir ofte utelatt. Det er svært bedrøvelig at barna i naturfagstimene, ja også i historietimene lærer, som om det skulle være et faktum, at mennesket har utviklet seg fra apekattene. I geografitimene preger utviklingslæren presentasjonen av geologien. Og det blir ikke særlig bedre når mange lærere i religionsundervisningen velger å presentere Bibelens skapelsesberetning som en myte eller et sagn. Hele samfunnet blir slik påvirket av denne falske lærens synspunkter. Skaperen blir borte og mennesket blir gjort til sentrum i tilværelsen, og slik blir Rom. 1,25 oppfylt: ”De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen, han som er lovprist i evighet”. Det nye faget i skolen, ”kristendom, religion og livssyn”, hvor religionene ofte blir fremstilt som likestilte, gjør sikkert ikke saken bedre. Det skaper bare enda et argument for å kjempe for kristne skoler. For vi trenger i høyeste grad alternativer til den falske evolusjonsteorien og den relativistiske religionsundervisningen!

Bibelen viser oss en helt annen vei. Mennesket er skapt av og til og for Herren (Jfr. Kol. 1,16). Vi er ikke noen høyerestående dyr, men skapt i Guds bilde. Bibelen oppsummerer hvordan det hele har gått for seg i Hebr. 11,3: ”Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige”. I erkjennelse av at Guds Ord viser oss vei, og gir åndelig lys over både fortid og fremtid, sømmer det seg å praktisere Salme 95,6: ”Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper!”

Kjære misjonsvenner! Glem aldri å be for den oppvoksende slekt! Gud velsigne alle søndagsskolelærere, ungdomsledere og enhver som på sin måte gjør en tjeneste for å bringe evangeliet til barn og unge i denne vanskelige tid! La oss bringe Jesus til den neste generasjon før den gudløse evolusjonsteorien og andre antikristelige lærdomsformer i enda større grad inntar hjertene. Ordspr. 22,6 sier: ”Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel”.

Av Eivind Flå (2001) Forkynner og Informasjonssekretær i Kristen Muslimmisjon

http://home.online.no/~eoflaa/