Teolog Asbjørn Berland fra nettstedet http://www.omvendt.org har skrevet to fabelaktige artikler om kritikk i kristne sammenhenger. Veldig god og nyttig lesning, som vi alle har noe å lære av. 

hvordan-kritisere-770x481

Les artikkelen her:

Hvordan kritisere

Jesus irettesatte for eksempel fariseerne svært skarpt, var i en del tilfeller ikke så veldig mild og fortalte dem heller ikke at han satte pris på dem før han irettesatte dem. Noen skal vi altså irettesette skarpt mens andre skal vi irettesette mildt.

Hvordan kan vi vite hva vi skal gjøre når? Vel, en god regel, som vi ser ut fra Jesu og Paulus sin tjeneste er at man skal være spesielt skarp mot vranglærere.

hvordan-moete-kritikk-770x481

Hvordan møte kritikk

Blant kristne burde det være en kultur for å være veldig åpen for å ta imot tilrettevisning. Vi burde være takknemlige dersom andre elsket oss så mye at de sa ifra. Men hva er det vi i stedet ser?

I de fleste kretser tør man ikke å si ifra til andre dersom man ser noe galt, og dersom man sier ifra opplever man sjelden at folk responderer positivt. For vi liker ikke å bli kritisert. Det er så uendelig mye mer behagelig å fortsette i samme spor uten at noen andre blander seg inn. Men er dette en bibelsk holdning?

Kristen og kritisk

Les denne flotte lederartikkelen i Dagen 25. april 2015, skrevet av redaktør Tarjei Gilje som tar for seg det å ha en kritisk innstilling som journalist og avis til det som blir forkynt i våre kristne forsamlinger

http://www.dagen.no/Nyheter/leder/Kristen-og-kritisk-193027

Hører disse to ordene overhodet sammen? Er en kritisk innstilling synonymt med å være skeptisk eller negativ? Jeg vil nesten si tvert imot, skriver Dagens lederskribent.