Mange av oss ble svært berørt av den utrolige historien til Culton Burpo, den lille gutten som døde og fikk et glimt av Himmelen. Boken og filmen Heaven is for Real http://www.heavenlive.org/ har fått millioner av kristne over hele verden til å løpe til bokhandlere og kinoer for å få med seg denne fascinerende og trostyrkende historien. Selv fikk jeg en meget god opplevelse, og en bekreftelse på at vi som har tatt imot Jesus som Herre i livet, har en fantastisk framtid i møte. Men, slike historier lokker også fram falske historier og syner.  Alex Malarkey, kjent fra boken The Boy Who Went to Heaven har nylig gått ut og sagt at hele historien han kom med var oppspinn. Etter at han begynte å studere Bibelen forsto han at det han hadde gjort var fryktelig galt og er fryktelig lei seg for at han nå har skapt tvil om andres syner og beretninger. I denne forbindelse sier han noe veldig viktig: «Da dette skjedde var jeg bare 6 år gammel og hadde ingen kjennskap til Bibelen. Mennesker har profitert på mine løgner, og fortsatt gjør de det. De burde heller lese Bibelen, som er nok! Bibelen er den eneste kilden til sannheten!»

http://www.inquisitr.com/1763420/heaven-is-for-real-under-attack-colton-burpo-talks-about-the-truth/  

 Uansett, når vi hører om slike beretninger, om overnaturlige hendelser, bør vi ha et åpent syn, men alltid være beredt på å prøve de på Bibelens lære. Vi kan aldri være helt sikker på om dette er faktiske hendelser/syn. Gud kan helt klart gi oss åpenbaringer, men feilmarginene kan være store da det er én persons opplevelse. Derfor er det så viktig å se om opplevelsen stemmer overens med Bibelens lære, som virkelig er Guds skriftlige åpenbarelse for oss.

 En annen historie som går verden rundt for tiden er om Angelica Zambrano fra Equador. Hun opplevde i en periode på 23 timer å være død. Hun fikk en visjon av åndelige lover og sannheter. Hun fikk se Helvetes grusomheter og mange utrolig sjokkerende ting fra dette fryktelige stedet. Angelica ble også vist hvordan himmelriket allerede er nydelig forberedt og klart, et ufattelig, strålende sted, der ingen ondskap eksisterer. 7. November 2009 kl. 16:00, i El Empalme, Equador, tok Herren Angelica med seg. Hun kom tilbake kl. 15:00 dagen etter – 23 timer senere. Hun var død i 23 timer, men fikk vende tilbake til livet for å advare andre.

Jeg ble fryktelig skremt av hennes beretning og jeg fikk klart for meg hvorfor det er så viktig å forkynne et sant evangelium om Jesus Kristus, og det offer han gav til oss av bare nåde, for å fri oss fra dette grusomme stedet, som ikke er beregnet på menneskeslekten, men på Satan og hans falne engler. Men, på grunn av at Adam og Eva inviterte synd inn i deres liv, ble hele menneskeslekten forbannet og en kløft mellom Gud og menneskene ble dannet. Det er selvfølgelig viktig å forkynne nådens glade budskap og alt det herlige vi har i vente, men evangeliet og forståelsen av hvorfor det er så viktig å vende om og bli født på ny mister sin kraft dersom man fjerner den mørke dimensjonen om at det hele dreier seg om å unnfly et evig Helvete. Hele Jesu offer på korset var for å redde oss fra en evig pine!

Denne beretningen gikk svært sterkt inn på meg. Mye av det virket spekulativt og for sjokkerende, så derfor ble det veldig viktig for meg å prøve Angelica Zambranos opplevelser på Bibelens lære. Det første som slo meg var at det finnes en lignende historie i Bibelen om Lasarus og den rike mannen. Denne beretningen som Jesus forteller, hevder noen er en lignelse, men det er mye som tyder på at det er en ekte hendelse vi kan lese om i Lukas 16:19-31 da det refereres til en ekte person, Abraham:

 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»

 Før vi går videre er det viktig å forstå forskjellen på Helvete og Dødsriket. Det er mye forvirring og misforståelser her. Les om dette her:

http://www.gotquestions.org/Norsk/Jesus-helvete.html

Angelica Zambrano, ei tenåringsjente fra Equador, hevder at hun var død i 23 timer. I løpet av denne tiden traff hun Jesus Kristus, som tok henne med på en reise gjennom Helvete og Himmelen slik at hun kunne vende tilbake og advare mennesker om realitetene ved det valget man tar i det dette livet. Når vi ser på beretningen om Lasarus og den rike mannen er det tydelig at det finnes en god og en ond plass etter døden. Det finnes en plass med evig pine. Dette stemmer med Angelicas historie, men Abraham sier at det er en dyp kløft mellom dem, slik at ingen av dem kan komme seg over fra den ene til den andre siden. I tillegg sier han i klar tekst at det har ingen ting for seg å sende en død tilbake for å advare de levende, da de har de Hellige Skriftene. Tror de ikke på det som står der, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra det døde. Dette får Angelicas historie til å virke mindre troverdig, med mindre dette var et syn fra Herren og ikke en aktuell hendelse i dødsriket.

(Videre analyse er hentet fra http://www.gotquestions.org/Angelica-Zambrano.html. Da denne analysen kun finnes i engelsk versjon, har bibelogtro oversatt den her)

Angelica sier at Jesus førte henne først gjennom Helvete og deretter gav henne et glimt av Paradis. I hennes syn fortalte Jesus henne, mens de forberedte seg på å besøke Helvete: «Datter, jeg vil være med deg. Jeg vil ikke forlate deg på dette stedet, og grunnen til at jeg vil vise deg denne plassen er at det er mange som vet at dette stedet eksisterer, men de har ingen frykt for å havne der. De tror nærmest at det er en slags lek, at Helvete er falsk skremselspropaganda, og mange vet ikke om noe Helvete. Dette er grunnen til at jeg vil vise deg denne plassen, fordi det er flere som går fortapt enn de som får ta del i Himmelriket.» Da han sa dette kunne jeg se tårer som rant ned på hans klær. Jeg spurte ham: «Herre, hvorfor gråter du?» Han svarte: «Datter, fordi det er flere som går fortapt, og jeg vil vise deg dette slik at du kan gå og fortelle sannheten og ikke vende tilbake til dette stedet.»

 Det er absolutt sant at Helvete er en realitet og ikke er falsk skremselspropaganda. Det er sant at mange mennesker vil havne der (Matteus7:13; 25:46). Det er sant at Jesus sørger over fortapte sjeler (Matteus 23:37). Vi vet at han ikke gleder seg over de ondes død (Esekiel 33:11). Vi vet også at i de siste dager skal «deres sønner og døtre profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» (Apg. 2:17). Så historien av at Jesus gråter over dem som er i Helvete er troverdig, og muligheten for at en ung person får en opplevelse slik Angelica hevder hun har fått, stemmer godt overens med Bibelen.

Når det er sagt, noen av elementene i Angelicas beretning virker noe uklare sammenlignet med Skriften. For eksempel sier Angelica i synet sitt: Jeg spurte ham: «Herre, hvorfor er min bestemor her? Jeg vet ikke om hun noen gang kjente deg. Hvorfor er hun i Helvete, Herre?» Han svarte: «Datter, hun er her fordi hun ikke klarte å tilgi…. Datter, de som ikke kan tilgi, vil heller ikke jeg tilgi.» Det er også mange andre synder i Angelicas beretning som Jesus navngir som grunnen til at mennesker havner i Helvete. Dette kan også finnes i Bibelen (1. Korinter 6:9-10). Det er sant at syndige handlinger er et symptom på et ufrelst hjerte. Men, beretningen gir ikke en fullgod forklaring på løsningen eller «medisinen»: Guds nåde ved Jesu Kristi offer, som redder oss fra syndens makt og den evige straff. Rettferdiggjørelse og helliggjørelse er fullført for oss, en gang for alle, på korset (Hebreerne 10:10, 14).

I synet sier Jesus til Angelica at han «kommer for et hellig folk» og at «bare de hellige vil se Meg!»  Dette er sant, bare de som er blitt gjort rettferdige i Kristus (2.Korinter 5:21) vil være sammen med ham i Himmelen (Hebreerne 12:23). Men historien til Angelica, får det til å virke som om helliggjørelse er et resultat av menneskelig anstrengelse. Som kristne vil vi søke renhet, lydighet og helliggjørelse, men vi vil oppnå alt dette som et resultat av hva Gud har gjort for oss, som et resultat av hans uendelige nåde, og av det nye hjertet han har gitt oss (Efeserene 2:8-9; 2.Korinter 5:17). Angelicas vitnesbyrd sier ikke noe som tydelig er mot Skriften, men forsømmer idéen om vår avhengighet av Guds hellighet og nåde, og legger ikke nok tyngde på den frelsesvissheten vi kan ha i Jesus Kristus og det han har sagt og gjort for oss.

Dersom vi tror på de skremmende beskrivelsene av Helvete som blir framstilt i dette synet, som gir seg ut for å være fra Gud (og støttet av Skriften), vil vi ønske å adlyde Herren og leve et rent og hellig liv. Men vi vil lett bli grepet av fortvilelse når vi innser at vi ikke har mulighet til å klare det. Takk og lov at Herren har gjort det klart for oss at vi alltid må stole på, og gjøre oss avhengige av ham (Johannes 15:4) for å være i stand til å bære den nødvendige frukten som leder til frelse. Han har også sagt tydelig at han vil tilgi oss når vi bekjenner våre synder (1.Johannes 1:9). Angelicas vitnesbyrd lar leseren/høreren sitte igjen med følelsen av at dersom du begår en synd rett før du blir truffet av en buss, vil du ende opp i Helvete. Dette stemmer ikke med Bibelens lære. «Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som gjør bare godt og aldri synder!» (Forkynneren 7:20).

Det er viktig å merke seg at Angelica Zambranos vitnesbyrd bare er en menneskelig opplevelse, og selv om hennes vitnesbyrd ikke motsier Bibelen, er ikke synet Skriften i seg selv. Det hele kan være en fabrikasjon. Det er i virkeligheten umulig å vite sannheten om dette synet. Til sist, med alle de synene og åpenbaringene som gir seg ut for å være fra Herren må vi alltid «prøve alt» (1.Tessaloniker 5:21), og holde fast på det gode. Det er bare Guds Ord som er ufeilbarlig, der forfatterne er inspirert av Gud og der tekstene er innblåst av Gud. Det faktum at Angelica Zambranos syn inneholder utsagn som er på grensen til å bryte med Bibelens lære, burde få oss til å være seriøst forsiktig med å akseptere at det er direkte fra Gud. Det vi kan få ut av det er at det uansett er den grusomme virkelighet: Et liv med uoppgjort synd eller et religiøst liv bestående av falsk helliggjørelse som er framskaffet av våre egne anstrengelser, uten at vi at vi tar imot frelsen i Jesus Kristus, som er gitt til oss, ufortjent av bare nåde, vil resultere i en evighet i Helvete – og Helvete er et fryktelig og grusomt sted!

 Jeg anbefaler på det sterkeste å lese Angelica Zambranos vitnesbyrd. Det er skremmende, sjokkerende og får deg til å frykte det verste for din neste. Ingen tvil om at denne beretningen gjør noe med den som leser/hører, selv om den er fra Gud eller ikke. Er det noe vi kristne trenger i dag er det syndenød og nød for vår nestes evighet. Først da er det mulig å forstå hvorfor det er så viktig å ta imot Guds frelse gjennom Jesu Kristi død som ble en soning for vår skyld, gitt som en redning for oss, ufortjent og av bare nåde! Bare i troen på Jesus Kristus kan vi unnfly Helvetes redsler!!

Angelica Zambrano sitt syn