Invervju med pastor John Hagee, transkripsjon og oversettelse av Kris Guleng

http://hebraisktro.no

ENTEN DU ER ATEIST, HUMANETIKER, KRISTEN, JØDE ELLER MUSLIM; SÅ MÅ DU LESE OM DISSE SPEKTAKULÆRE ASTRONOMISKE SAMMENTREFF MED BIBELSKE PROFETIER.

Intervjuer:

– Bruker Gud planetenes bevegelse til å kommunisere med oss, for å annonsere ting som skal komme? Mange tror at en astronomisk hendelse kalt ‘fire blodmåner’ er et budskap fra Gud. En ‘blodmåne’ er en full måneformørkelse. Og fire av disse på rad, kalles en ‘tetrade’. Når de har inntruffet på jødiske høytidsdager, har det skjedd samtidig med store historiske begivenheter, som seksdagerskrigen i 1967. Fire blodmåner samtidig med jødiske høytider har skjedd bare tre ganger de siste 500 årene. Neste gangen det skjer, begynner neste vår under jødisk påske (pesach).

Pastor Hagee har skrevet en bok som heter ‘Fire blodmåner; noe er i ferd med å skje’, og han er sammen med meg nå. Dette er fascinerende, for jeg mottar mange bøker om endetidsprofetier og hva Bibelen prøver å fortelle oss. Denne boken fascinerte meg fordi den kartlegger historiske astronomiske hendelser, de jødiske høytider som påske (pesach) og løvhyttefesten (sukkot) som sammenfaller med disse hendelser. Og jeg vil gå over til etpar av de tingene som har skjedd, for det har bare skjedd 3 ganger de siste 500 år.

Hagee:

– Og dette er bekreftet av Nasa, det er ikke noe som en religiøs tenketank har satt sammen. Dette er noe du kan sjekke på internett. Det er hva Nasa sier har skjedd. Og dette er hva de sier kommer til å skje.

Plansje:

1492-93 Spanias fall, jødene utvist, Columbus oppdager Amerika

1949-50 Følger deklarasjonen av Israel som nasjonalstat

1967-68 Seksdagerskrigen

– Neste gang dette forekommer starter 15. april 2014.

Plansje:

April 2014 – Jødisk påske (pesach)

Oktober 2014 – Løvhyttefesten (sukkot)

April 2015 – Jødisk påske (pesach)

September 2015 – Løvhyttefesten (sukkot)

Intervjuer:

– Ironien i hva som skal til for å få sola, jorda og månen inn i perfekt linje; å få en blodmåne, og så for disse blodmånene å havne på disse eksakte datoer, er noe som enkelt er hinsides tilfeldighet. Bibelen sier helt klart at i Joel kap. 2: «Herrens dag vil være som når solen ikke vil skinne.» Det betydningsfulle her, er at mellom disse fire blodmåner, vil det komme en full solformørkelse, og månen vil se ut som blod. Dette er eksakt repetert i Ap.Gj. 2. Det blir gjentatt av Jesus Kristus i Lukas evangelium, kap. 21 da han sa: «Du vil se tegn i sol, måne og stjerner, og når du ser disse signalene, løft opp ditt hode, for frelsen er nær.»

Så du sier at de neste blodmåner som starter neste vår, er dette den endetiden vi ser etter, eller vet du ikke hva som blir kommunisert rundt dette?

Hagee:

– Teknisk sett, i profetisk tenkning, så begynte endetiden med utgytelsen av Den Hellige Ånd på pinsedagen (pesach) for 2000 år siden. Så vi har vært i endetiden lenge. Men når vi kommer frem til dette tidspunktet i tiden når verdenshistorien er i ferd med å forandre seg, så går vi inn i den sonen. Og det vil forandre seg for alltid på en dramatisk måte, og det vil involvere Israel. Fordi det har involvert Israel i 1492, 1948, 1967.

Og hver gang har det gått fra tragedie til triumf. I 1492 ble jødene kastet ut av Spania med ediktet fra Kong Ferdinand og Dronning Isabella. Amerika ble oppdaget, og jødefolket hadde et hjem frem til Israel ble en stat. I 1948-49 var Israel blitt en stat. Det som leder fram til dette, var holocaust. En tid med tårer og tragedie. I 1967 var seksdagerskrigen, og da ble Jerusalem en del av den jødiske staten.

Intervjuer:

– Men vet vi hva som kommer til å skje? Jeg får mange profetbøker, men det er ingen måte vi kan vite på, hva som faktisk kommer til å skje? Du kunne ikke ha forutsett seksdagerskrigen, du kunne ikke forutsett en del av det som skjedde etter 2 v.krig. med tildelingen av land. Finnes det noen mulig måte å forutse hva som kommer til å skje, og hva som skjer etter den fjerde blodmånen i 2015?

Hagee:

– Sekvensen av profetiske begivenheter som Bibelen forteller om, VIL skje, men den sier ikke NÅR. Den sier bare «når du ser disse tegnene», som dette, «løft ditt hode og gled deg for frelsen er nær», som betyr at denne tidsalders ende kommer og den messianske tidsalder vil skje. Hvor lang tid det er frem til dette? Ingen vet.

Intervjuer:

– Det er et fascinerende tema og jeg nøder alle til å lese, ikke bare din bok, men også sjekke ut på internett, fordi det er masse informasjon om fire blodmåner som folk kan undersøke selv, og se hva de tenker om. Det er de som vil fastsette enhver endetidsprofeti, og det er mange teologer som sier «du KAN ikke forutse det som skal skje». Men faktum er at dette er en astronomisk begivenhet som HAR skjedd på disse tidene, og at den neste tilsvarende hendelsen vil skje våren neste år, 2014. Det er fascinerende. Og en rekke folk tror at for første gang i historien så inntreffer Hanukkah på tiden for Høsttakkefesten.

Hagee:

– For første gang i løpet av tusener av år, og det vil ikke skje noen gang igjen.

Intervjuer:

– Er dette en del av det som forandres i verden i dag? Gud prøver å kommunisere med oss om noe, eller er dette ikke engang ventet?

Hagee:

– Jeg kan ikke gå inn på det, for det er ikke noe jeg har gransket. Men dette med blodmåner har jeg gransket forlengs og baklengs, og det konseptet at disse fire blodmåner inntreffer på en jødisk høytid fire ganger på rad, med en solformørkelse i midten, er hinsides alle hypoteser om tilfeldighet. Dette er noe der Bibelen bruker solen, månen og stjernene som et kommunikasjonssystem overfor menneskeheten og sier: ‘Noe er i ferde med å forandres, og verdenshistorien vil forandres for alltid’.