Vi har i vår besittelse 66 bøker som ble ført i pennen av 40 forskjellige personer over tusener av år, og som utvetydig bærer bevis for å være en integrert helhet. Det er tydelig at den beviselig er forfattet av én enkelt forfatter. Det er aspekter ved de tidlige bøkene som innebærer forventningen om og av innholdet i de senere bøkene. Hvordan kan noe sånt skje? Utelukkende ved å være ledet av en som er utenfor tidens dimensjon.

ER DET SKJULTE BUDSKAP I BIBELEN