Kan han ikke la det ligge?

Kan han ikke la de være i fred?

Hvorfor er han så opptatt av hvordan andre fører sine liv?

Kan han ikke ordne opp i sitt eget liv?

Han er ikke noe bedre enn andre!

Han gjør livet surt og vanskelig for andre!

Hvorfor dømmer han andre?

Har han gått fra vettet?

Hvorfor bryr han seg så mye?

Hvorfor taler han så hardt?

Han er lovisk og oppfører seg som en fundamentalist!

Homofilidebatten som pågår i Den Norske Kirke nå er vanskelig. For oss som velger å være tro mot Bibelens lære er det særlig vanskelig og sårende når man blir møtt med disse ordene fra kristen familie og enkelte kristne venner. Særlig når kristen familie og slekt hevder dette er det tungt å prøve å gjøre slik Bibelen lærer oss. Når jeg får høre at det tales slik om meg blir jeg oppgitt, trist og får mest av alt lyst til å gi opp hele greia. Er det verdt det? Går jeg virkelig rundt og forherliger meg selv? Hever jeg meg virkelig over andre? Går jeg virkelig rundt og dømmer andre? Er jeg lovisk? Er jeg en farlig kristenfundamentalist? Akkurat nå føles det tungt, hjertet er knust og min frimodighet har fått en knekk! Hvorfor forstår de ikke? De er jo kristne! Leser vi ikke samme Bibel? Hvorfor er de så likegyldige? Godt å tenke på alle de som har gitt sin støtte til meg! Godt å vite om alle de som sier at de ber for meg, fordi jeg har tatt på meg denne børa. Godt å vite at mange lærde har gitt meg sin støtte. Godt å vite at jeg kan legge alt i Jesu hender!

Vær så snill, kjære kristne venner, å be om at Sannheten må seire! Be for oss som har valgt å gå offentlig ut i denne kampen. Vær så snill å komme med trøstende og støttende ord! Intet gleder mer! Trodde det var lett, men idag har frimodigheten fått en knekk. Be om at vi ikke skal trå feil. Be, bare be!

Takk Jesus for at vi kan komme også med dette til deg. Vis oss om vi er på rett vei! Takk at du hører mine bønner og gir meg svarene jeg trenger når jeg søker din veiledning og trøst. Takk at du gir meg styrke når motet svikter! Takk at du gir meg bekreftelsene jeg trenger for å se om jeg er på rett vei! 

Disse vedleggene er blitt en bekreftelse på at jeg er på rett vei, selv om tvilen river og sliter i mitt indre:

Guds-ord-lov-og-evangelium-V

Dømming og fordom

Populære myter-Du skal ikke dømme