Fikk en mail med en link fra en av denne bloggens følgere, som virkelig får meg til å tenke på endetid og profetier.

Se hva Bibelen sier om dyrets merke: 

Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. (Åp. 13:17-18)

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/13/217775/na-kaster-svenskene-adgangskortet  

Ordet Nephilim gjentas første gang i 1 Mosebok 6, om de slekter som levde på Noahs tid.

«1.Mos.6.4: Det var kjemper (nephilim) på jorden i de dager, og siden også.
For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn.
Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.»

Les: Nefilim – Kjemper i Bibelen

Husk at Noah levde i 600 år før flommen kom. Og på den tid, og kanskje før hans tid, så gikk falne engler (Guds sønner) inn til menneskenes døtre, og de fikk barn, oversatt med kjemper. Disse ættlingene av englene var det noe ondt og kanskje også noe inteligent over. Og denne blandingen av det naturlige og overnaturlige, skapte kaos i det fine som Guds skapte til å begynne med. Det var en manipulasjon av DNA`et, og de som hadde det, fikk heller ingen rom for omvendelse.

Vi kan se noe lignende i endetidens forførelse i Åp 13, i Dyrets forførelse ved å gi merket til alle som vill ha mat, klær ol. Merket er muligens ett Chip (teknologien finnes, og brukes noe) som blir satt inn i menneskets høyre hånd eller panne, så man kan bli scannet feks. ved kjøp av varer i butikken. Men denne Chipen vil manipulere ditt DNA og forandre det totalt, og når det er gjort, står det veldig tydelig:

«Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

(Åp 14:9-10)

Jeg hørte at noen som hadde studert dette med forandringen av DNA`et ved hjelp av chipen, fikk en mye lengre levetid. Men sannheten er at de som tar denne chipen får ikke leve lenger enn til Jesu gjenkomst til Israel, høyst 7 år. Da gjør antakeligvis Herren Jesus ende på de.

(Dette stykket er hentet fra http://www.toreblogg.info )

Da jeg leste dette stykket  kom jeg til å tenke på sitatet fra Matteus 24: 

Som det var i Noahs dager…