Skapelsesberetningen i 1 Mos 1-> har til all tid vært gjenstand for grublerier og en higen etter å vite mer. Særlig etter at Darwin kom med sin utviklingslære og alle teoriene sine om at Universet, Jorden og alt på den er blitt til av seg selv over laang tid. Vi skal ikke ta opp den hansken her, men heller gå inn i selve Skapelsesberetningen slik den står i Bibelen.
Det kan se ut som om Gud skapte alt på seks dager. Og for den som tror på Guds allmakt og ufattelighet om hva Han kan gjøre, er den påstandent ikke noe problem heller. Men det er troende som mener  at Jorden er eldre enn de ca. 6000 år som de mener er gått siden Adam og Eva.

Jordamånen

Denne artikkelen rører dypt i vedtatte sannheter, men det er ikke noe vi gjør for å svekke Bibelens troverdighet, hvem tør det! Nei, hensikten er mer å kunne bruke alt som står i Bibelen om dette. Den som leser Bibelen vet at svar og opplysninger står spredt over hele Bibelen. Vi vil bruke denne måten å tolke Bibelen på (at Bibelen er sin egen tolk) for å hjelpe noen til å se at Jorden ikke nødvendigvis er så ung som en bibeltro person har måttet påstå ut fra den viten vi er blitt gitt av bibelforskere. Prinsippet for artikkelen er, som alltid, at Bibelen selv skal vise oss veien. Så la oss kikke litt på dette.

Sjekk denne interessante artikkelen:

http://www.bibelensier.no/skapelsen.html