Trey Smith

Jeg legger her i denne artikkelen ut to fantastiske videoer av Trey Smith. Disse filmene burde alle i hele verden få se. Poenget ved å kunne klare å forstå noe av helheten er ikke å komme med masse svar, men å stille de rette spørsmålene. Etter at jeg har sett disse filmene forstår jeg bare mer og mer hvor allmektig Gud er. Disse videoene er utrolig tankevekkende, spennende og gir meg en «wow»-opplevelse over Guds utrolige skapermakt, godhet og fullkommenhet. Jeg ser hvor godt lyset er og hvor mørkt mørket er. Alle mysteriene som vi tar for vrøvl, myter og uforklarligheter opp igjennom historien og fram til nå kan muligens forklares ved å stille de rette spørsmålene. Disse filmene får meg til å innse at vi er opplært av deler av vitenskapen, skoleverket og til og med kirken til å tro på løgner. Ved å stille de rette spørsmålene finner vi muligens svarene på de bibelske nefilim-kjempene, falne engler, demoner, dinosaurer og kanskje til og med «ufo-mysteriene» som mennesker innen New Age bevegelsen er så opptatt av. Etter min mening er det ingen tvil om at kristne mennesker bør/må se disse filmene som kan være med å belyse noe av Sannheten, der kampen mellom det gode og det onde tar plass i flere former og dimensjoner. Still de rette spørsmålene så finner vi ut at alt er nærmest for utrolig til å være sant, men jo mer vi spør desto mer ser vi at det Bibelen lærer oss blir mer og mer fornuftig. Alt henger sammen med alt! Min egen interesse for verdens viktigste bok, Bibelen, har økt betraktelig etter å ha sett disse filmene. Og det går mer og mer opp for meg hvilket mektig verk Bibelen er. Dette er i sannhet en bok der Gud åpenbarer seg for oss, om vi liker det som står skrevet eller ikke.

Anbefaler på det sterkeste å se disse filmene! Ta dere tid til det, slik millioner på youtube har gjort!

Jeg ber og oppfordrer dere til å være med å informere om og dele disse videoene til så mange som mulig!

Filmene er på engelsk, men Trey Smith er en engasjerende type som ikke går så fort fram at du mister «tråden». Filmene skulle absolutt vært tekstet til norsk, så hvis noen av dere har en en idé, kontakter e.l så er det bare å ……….

Filmene er så sterke at jeg er overbevist om at mennesker/skeptikere kan og vil finne veien til frelsen i Jesus Kristus ved å se dem!

Teorien om alt av Trey Smith:

Noa: Sannheten er større enn du tror……..Reisen begynner:

Sjekk også ut resten av videoene til Trey Smith på hans youtubekanal:

https://www.youtube.com/user/treysmithnutshell