Rahab levde som en prostituert. Dette hadde ingen betydning for hennes frelse. Alle har med seg synd fra fortiden og i nåtiden. Guds plan for oss alle er at vi skal bli tilgitt når vi legger alt i hans hender og viser tillit og tro på ham.

Historien om Rahab – Et portrett om mot