Vi står midt i en vanskelig debatt om homofili. Guds kirke er under et sterkt press fra homofile og menneskerettighetsforkjempere. Kjente kristne artister, forfattere, prester står åpent fram og gir sin støtte til at homofili må sidestilles med et ekteskap mellom mann og kvinne. Prester, menighetsarbeidere står åpent fram som homofile. Samfunnet og skolen lærer barna våre at homofili er like normalt som heterofili. Lokalsamfunnet blir berørt over at mennesker som har opparbeidet en stor velvilje i det lokale kristne miljøet står fram som homofile. Mennesker som vi tidligere opplevde som gudfryktige taler nå Guds Ord midt imot. Når venner, bekjente eller familiemedlemmer står fram med sin homofili bør vi da forkaste Bibelens lære?

Les her hva Bibelen sier om homofili:

Homofilidebatten