Har akkurat fått et tips fra en trofast og aktiv bruker av denne nettsiden bibelogtro. Han har også studert litt om de utrolige mysteriene rundt nefilim – kjemper, avkom fra falne engler og menneskedøtre, demoner i menneskeskikkelser etc. Dette er kunnskap som vi har lært veldig lite om, men heldigvis er det mange Bibeltro forskere som deler sin kunnskap med oss. Mange av mysteriene rundt mektige riker i verden som har utrettet utrolige ting og utført rituelle menneskeofringer av verste sort, lar seg forklare. Mystiske geologiske utgravninger av merkelige hodeskaller, digre menneskeskjeletter etc. lar seg forklare samtidig som mye av det rare og uforståelige som vi leser i Bibelen blir lettere å forstå. Djevelens plan for å forderve menneskeslekten, så Jesus Kristus vår frelser ikke skulle født som 100% menneske samtidig som han var 100% Gud, har satt store spor i verdenshistorien. Storflommen, mektige riker, ufattelig kunnskap, grusom ondskap….. Brikkene faller på plass. Alt henger sammen med alt!!

Jeg anbefaler på det sterkeste at dere tar dere tid og studerer dette nærmere. Det er virkelig trostyrkene at mysterier lar seg forklare ut i fra vår kristne tro.

Jeg anbefaler at dere leser den spennende artikkelen som jeg postet først på denne bloggen : Nefilim – Kjemper i Bibelen og deretter leser skriftene fra Enok, oldefar til Noa, som ble tatt direkte opp til Himmelen uten å måtte dø. Les først Forklaring til Enoks Bok og deretter Enoks Bok 1 og 2

Har tidligere anbefalt http://www.godinanutshell.com/

og her er sider fra internettet som jeg nylig har fått tips om:

http://www.prophecywatchers.com/

http://www.lamarzulli.net/