Litt flott musikk til å begynne med:

 

Er blitt gjort oppmerksom på av flere som sier at det raser en stor diskusjon på facebook etter at jeg laget bloggen min. Intet gleder mitt hjerte mer! Det er vår tur nå, til å si klart ifra om Bibelens Sannheter og selvfølgelig om frelsen i Jesus Kristus. Hele verdenshistorien fra begynnelse til slutt dreier seg om vår Frelser! Derfor er det utrolig trostyrkende å se at Bibelen stemmer overens med andre skrifter, mytologier, geologiske funn etc.etc. Guds utrolige frelsesplan og historien fra dag én lar seg dokumentere.

Latterliggjøringen og hetsen mot oss som tror på noe annet enn evolusjonsteorien, er ganske utrolig og underlig. Det er som om ordene «korsfest! Korsfest!» runger ut over sosiale medier av evolusjonister og folk som ikke anerkjenner Bibelen som en autoritet og som Guds ufeilbarlige Ord.

Bibelen blir atter en gang bekreftet:

2.Korinter 4:2 og 4:4

….Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet…..

 For denne verdens gud (djevelen) har blindet de vantros sinn……

 Matteus 5:11

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.

 Lukas 6:11

Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!

 Jeg har respekt for meningene til folkemassene som tror på evolusjonsteorien. De er blitt indoktrinert med disse meningene helt siden Darwin og hans likesinnede begynte å tenke selv. Skolen har tatt denne læren til seg som en sannhet og har drevet med systematisk «hjernevasking». Hvordan skal vi forvente at folk skal tro noe annet når «alle» underviser den samme teorien som et bombastisk fakta? Vi kristne har også vært alt for sløve. Mange kristne tror også på evolusjonen. Ikke så rart når så få kristne ikke har tatt seg bryet med å studere de store forskjellene det er på Bibelens skapelsesberetning og evolusjonsteorien. De fleste kristne tenker at det ikke er så nøye med disse sakene, at Gud har kontroll og at det «store smellet» var det Gud som sto bak. Forståelig nok da det er historie som man blir helt svimmel av å tenke på. Det som får meg til å reagere sterkt på evolusjonsteorien er at den hevder at mennesket har utviklet seg fra apene. Dette er så graverende og en mektig hån mot Gud, Skaperen som skapte mennesket i sitt bilde! Her må alle vi som er kristne våkne opp og reagere med avstand til denne meget ugudelige læren. Dette er så ille at ved å godta evolusjonsteorien benekter man at Menneskesønnen var 100% Gud og 100% menneske. Tror man på evolusjonsteorien som en kristen, godtar man også at Menneskesønnen, Guds Sønn, Jesus Kristus var et avkom fra apene! Dette kan ikke kalles annet enn blasfemi av verste sort!

Evolusjonsteorien er ikke fakta, men en teori basert på stort sett spekulasjoner. Nei, fakta er det i alle fall ikke, til det er bevisene alt for smale. Dersom alle de som roper «korsfest», «korsfest» på facebook har noen som helst troverdighet og gjør seg fortjent til respekt, bør de sette seg inn i disse mysteriene på en ordentlig måte og sjekke alle teorier før de gjør seg opp en mening om hva slags skapelse og utviklingslære de skal tro på. Da kan de jo begynne med å lese alt på bloggen min, la seg provosere til de begynner å «frese». Sjekk da ut www.godinanutshell.com, les materialet, se filmene og ha en åpen innstilling. Etterpå kan dere åpne opp Bibelen og studere. Bruk så tid på å tenke, tenke, tenke……….før dere gjør dere opp en mening.

Vi som er kreasjonister og tror på intelligent design, at en Skaper står bak alt, har blitt lært opp i den tradisjonelle utviklingslæren, veid den og funnet den alt for lett.

 «Før alt var Gud og han skapte alt». Dette utsagnet er mye, mye lettere å tro på enn at «Av ingenting startet alt». Ingenting kan ikke skape noen ting! En Allmektig Gud kan! Det er lettere å tro på Gud enn på ingenting. Ingenting kan ikke utrette noe som helst! En Allmektig Gud kan utrette alt! Så å akseptere en Gud som kan utrette, er mye mer fornuftig og logisk enn å akseptere ingenting som ikke kan utrette noe i det hele tatt. Det finnes ikke et eneste bevis som kan bekrefte at det kan komme noe av ingenting. Gud beviser sin eksistens gjennom mange ting, men helt konkret er det bare å studere Bibelen. Der kan man lese historiske hendelser, profetier som har gått i oppfyllelse og profetier som blir oppfylt i dag, møte mennesker som beviselig har levd, lese om under som Gud har gjort. En ting som er et godt bevis på at Guds Ord går i oppfyllelse i vår tid er profetiene om jødene som skulle miste landet sitt, bli spredt utover hele jorden og til slutt få landet sitt tilbake. 14. Mai 1948 fikk Israel landet sitt tilbake og ble en selvstendig stat igjen. Guds plan med Israel i de siste tider er virkelig i full gang! Disse profetiene med oppfyllelse kan ikke komme fra ingenting.

Jeg kan ramse opp i fleng ting som skurrer i mine ører når disse som har «fasiten» argumenterer, men jeg kan på langt nær nevne alt her. Sjekk heller ut denne videoen til Trey Smith:

Hvorfor løper C14-metoden løpsk når ting blir eldre enn ca.5000 år? (Tiden før storflommen og Noa). Helt plutselig blir ting/funn datert til millioner og milliarder av år gamle. Tidsbegreper det er umulig å forholde seg til. Hmm, mystisk, hmm…

Hvor er deres «missing link»? Hvor er de geologiske funnene av utviklingstrinnene fra apekatt til menneske? Det er funnet tusenvis av apekatt-skjeletter og tusenvis av menneskes-skjeletter. Men, ikke et eneste av utviklingstrinnene imellom! Hmm, mystisk, hmm…

Det finnes mange funn av de såkalte neandertalerne. Veldig bra. I kjeven deres ser vi blant annet at visdomstennene sitter helt perfekt, noe vi ikke kan si om de samme tennene til det moderne mennesket. Deler av dem viser at de har kraftigere benbygning enn oss. Vi ser at pannen er mye mer utstående enn hos oss, men de minner litt om gamle menn i våre dager som har fått «neandertaler-looken». Denne delen av kraniet slutter ikke å vokse. Jorden var en helt annen planet før storflommen. Atmosfæren var annerledes. Dyrene var mye større etc. etc. og menneskene ble opp mot 1000 år gamle. Mulig det er disse vi har funnet som neandertalere? Dersom 80 år gamle menn i dag får en «neandertaler-look» med alderen, hvor mye mer ville ikke en 500 år gammel mann ha den. Det at neandertalerne hadde visdomstennene perfekt plassert, kraftigere skjelett kan være med på å bevise at utviklingslæren fungerer helt motsatt. Muligens på grunn av syndefallet? Vi ble skapt perfekte, i Guds bilde, men jo mer vi har formert oss jo mer har DNA’et blitt utvannet. Du kan si at vi er kopi av kopien, kopi av kopien, kopi av kopien….. At neandertalerne er framstilt som halvveis apekatter, med et tomt blikk og liten hjerne og med en klubbe i hånden, må krediteres fantasifulle kunstnere og ønsketenkning fra evolusjonister.

Synes det er en morsom tanke å se for seg hvordan en evolusjonists slektstavle ser ut:

Meg-bestefar-oldefar-tipp oldefar-tipptipp-tipptipptipp…….apekatt-tipptipptippp…..amøbe…….PANG!

Da synes jeg faktisk det er betryggende å se hele Jesu ættetavle, i tillegg til alle de andre ættetavlene som dokumenterer slekters gang. Forstår at evolusjonistene prøver å latterliggjøre oss kreasjonister, men det er en ære å bli latterliggjort av personer som hevder at de stammer fra apene! He He He !!!!

Faktisk er det ikke funnet et eneste bevis på at en art har utviklet seg til en ny art, bare forandring innenfor samme art. Kreasjonismen kan dokumenteres, forklares ved geologiske utgravinger, gamle skrifter, mytologier, gamle kulturer helt tilbake til skapelsen og Gud. Gud kan ikke forklares. Eneste mulighet til å forklare Gud er å være Gud. Evolusjonistene mangler beviser for det meste; universet og livets opprinnelse. Det kom et stort smell ut av ingenting!!!!! Ingen bevis på utvikling fra en art til en annen. Hvor er alle «missing-link»-skjelettene? C14-metoden er ubrukelig stort sett til det meste. Det er bevist flere ganger at om man tar for eksempel en mammut og daterer fire forskjellige deler av dyret får du fire forskjellige dateringer. Den er helt ubrukelig til å datere eldgamle ting, da atmosfæren før storflommen var annerledes. Et godt bevis for at atmosfæren må ha vært en annen er funnene av alle dinosaurene. De med de lengste halsene hadde ikke hatt en sjanse til å puste i vår atmosfære.

Evolusjonismen bygger på ren fantasi, synsing, ønsketenkninger fordi de vil gjøre alt som står i deres makt til å benekte Gud. De har fart med løgn, forsøkt skjule beviser som er bekreftende for kreasjonismen og drevet med latterliggjøring og umyndiggjøring av alle som forfekter skapelsesberetningen. Evolusjonismen er ikke annet enn et stort angrep på Gud som skaper. En hån mot Bibelen og den Allmektige Gud, han som er alfa og omega, begynnelsen og enden.

Neste gang en evolusjonist åpner munnen, be ham da begynne leksjonen med: «Det var en gang…..Ingenting – Bang! – plutselig kom det et yrende liv på jorden – min tipptipptipp…oldefar var apekatt…. He He He! Snipp snapp snute….

Med respekt å melde; at de vantros øyne er blitt blindet vet vi, men at det skulle bli så ille…..

Beklager mine spydigheter og min latterliggjøring av evolusjonistene, men dette er en måte å illustrere at latterliggjøringen og hetsingen av oss som tror på Bibelens lære og Gud som Skaperen ikke er berettiget.

Sjekk også ut disse verkene til avdøde Arild Edvardsen, grunnleggeren av Troens Bevis:

Herakles gylne epler, Pyramiden og Orionmysteriet og  Ofirgullets makt.

gyldne epler orionsmysteriet    ofirgullets makt

Anmeldelse av denne fantastiske triologien fra avisen Norge i Dag:

En ny forståelse av vårt opphav

Ettersom vi her i landet, og i den vestlige verden er blitt så indoktrinerte med evolusjonslæren som den eneste sannhet om livets opphav, trenger vi virkelig å få lese noen bøker som blåser ut tankebygninger hos oss og som er den strake motsetningen til utviklingsfilosofien.

Og disse bøkene bygger da heller ikke på ubeviselige millioner og milliarder av år tilbake i urtåken , men tar for seg reelle historiske funn og fakta fra menneskehetens ca. 5000 årige historie. Aril Edvardsen har gjort en fabelaktig innsats som etter hvert vil sette spor etter seg også blant fagpersoner i de ulike vitenskaper, tror jeg. Han har sammenfattet de nyeste funn fra ulike vitenskaper og laget en fascinerende triologi om sivilisasjoner fra tiden da de åtte personene steg ut av Noas ark og til de sumeriske, egyptiske, kinesiske o.a. gamle sivilisasjoner.

Han legger fram beviser på forbudt arkeologi, det vil si utifra den alminnelige evolusjonsfilosofi. Fossile sandalsko som knuser en levende trilobitt. Daterte keramikkfigurer opptil 4500 år gamle av dinosaurer, dinosaurspor sammen med menneskespor, illustrasjoner av forskjellige typer dinosaurer på vaser og gamle forhistoriske tepper, eldgamle kart over Antarktis mens det ennå var isfritt.

Den matematiske innsikten var så stor for over 4000 år siden at vi ikke nådde den igjen før helt opp imot vår egen tid. Egypterne visste at jorda var rund og man kjente omkretsen og at jorda var flatklemt ved polene. Jordens dimensjoner ble innebygd i Cheopspyramiden og andre bygninger fra oldtiden.

Ellers hadde man på denne tiden en veldig astronomisk kunnskap. Skip seilte rundt hele verden etter stjerner og enkle kompass, og mennesker reiste til det amerikanske kontinentet tusener av år før vikingene.

Aril Edvardsen er ikke bare en stor kristen forkynner med profetiske gaver. Han var en pioner i tv og satellitt-evangelisering for å nå store deler av verden. Han er i høyeste grad også en fordomsfri pioner som ved å ta tak i og legge fram for oss en mengde oppsiktsvekkende oppdagelser og funn, gir oss en ny og etter undertegnedes mening: helt riktig forståelse av menneskeheten og vår historiske tilblivelse.

Gå av sted og kjøp alle tre bøkene: Herakles gylne epler, Pyramiden og Orionmysteriet og den nye boka Ofirgullets makt.

Arild Nyvoll, Aksdal
15.11.2003 18:39

Mvh bibelogtro -Richard